Υποτροφίες του Πανεπιστημίου Αθηνών

περιεχόμενο

Εκατοντάδες υποτροφίες για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προσφέρουν τα Κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών (πίνακας παρακάτω).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), μέχρι 8 Αυγούστου 2013, αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ.: 210-3689132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr.

* Ακολουθεί κατάλογος των υποτροφιών με τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου δημοσιεύονται οι προσκλήσεις.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Υποτροφίες Κληροδοτημάτων Πανεπιστημίου Αθηνών
Μία υποτροφία, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Λεοντίου Οικονομίδου, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, σε πτυχιούχο της  Σχολής Θετικών Επιστημών αυτού, προτιμωμένου/νης του καταγομένου από τις περιφέρειες Καλαβρύτων και Αχαϊας.

Τέσσερις υποτροφίες υπό τον τίτλον «Κ. Δεσπόζιτος – Ε. Φώτη» από τα έσοδα της Δωρεάς Ευθυμίας Φώτη, σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής αυτού, κεκτημένους την ειδικότητα της ακτινολογίας, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό.
Θα χορηγήσει, από τα έσοδα της Κληρονομίας Μαρίας Στάη: α) τέσσερις υποτροφίες, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και β) οκτώ υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό, σε Κυθήριους πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, θα έχουν για την επιστήμη στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση, ώστε να ενδείκνυται η μετεκπαίδευσή τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες.

Μία υποτροφία σε άπορο πτυχιούχο Επαγγελματικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενο/η εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιωαννίνων, από τα έσοδα της Κληρονομίας Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή, για ευρύτερες σπουδές στην Αλλοδαπή.

Μία υποτροφία, από τα έσοδα της Δωρεάς Οικογενείας Α. Αργυριάδη εις μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη, σε αριστούχο πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, για νομικές μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών master.

Πέντε υποτροφίες σε άπορους πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καταγόμενους από το Νόμο Αττικής, προτιμώμενων των καταγόμενων από την Αθήνα, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη και κατά προτίμηση στη Γερμανία, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Περικλέους Φρειδερίκου.

Μίας υποτροφίας υπό την επωνυμία «Υποτροφία Ορέστη και Florence Σινανίδη», σε πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής αυτού για
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, σε ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος με τη χρήση ηλεκτρικών θεραπευτικών μέσων (εκτός των ακτινοθεραπευτικών) που θα εφαρμόζονται δια των οφθαλμών, του θυροειδούς αδένα και του περικαρδίου, από τα έσοδα της Κληρονομίας Ορέστη Σινανίδη.

Πέντε υποτροφιών σε πτυχιούχους όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό ή Εσωτερικό από τα έσοδα της Κληρονομίας Αντωνίου Παπαδάκη.

Χορήγηση από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Κ. Κριεζή τριών υποτροφιών, για μεταδιδακτορικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, στους καλύτερους διδάκτορες ή και πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής, του Τμήματος Οδοντιατρικής και της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, όλων των λοιπών Σχολών όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που κατάγονται από τα νησιά Ύδρα και Σπέτσες και κατέχουν την Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, προτιμώμενων σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνων που φέρουν εξ αίματος το επώνυμο ‘’Κριεζής’’, από την Ύδρα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι, που να κατάγονται από τα νησιά Ύδρα και Σπέτσες, θα γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό και όσοι κατάγονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Δύο υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους πτυχιούχους οποιουδήποτε Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής αυτού, για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας ή της Ρωσίας ή της Αγγλίας από τα έσοδα της Κληρονομίας Ελένης Θεοδωρίδου – Stimson.

Μίας υποτροφίας σε οικονομικά αδύνατο πτυχιούχο οποιουδήποτε Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής αυτού, για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας ή της Ρωσίας από τα έσοδα της Δωρεάς Ελένης Θεοδωρίδου.

Μίας υποτροφίας, από τα έσοδα της Δωρεάς Ματθίλδης χήρας Κ. Βαρβαρέσου, σε διδάκτορα ή πτυχιούχο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών αυτού, προς πραγματοποίηση ευρύτερων οικονομικών σπουδών στο Εξωτερικό.

Τεσσάρων υποτροφιών σε αριστούχους πτυχιούχους όλων των Σχολών και Τμημάτων αυτού, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Eξωτερικό ή Εσωτερικό από τα έσοδα της Κληρονομίας Ιωάννου Αλεβιζάτου – Κόντου.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ των Α΄ετών, Β΄ετών, Γ΄ετών κ.λ.π απόρων φοιτητών όλων των Σχολών και των Τμημάτων αυτού, καταγόμενων από το Νομό Μαγνησίας, προτιμώμενων των καταγόμενων από τα 24 χωριά του Πηλίου, ανεξαρτήτως βαθμολογίας, υπό τον όρο ότι θα συγκεντρώσουν ΜΟ βαθμολογίας τουλάχιστον 14, για τη χορήγηση 5 υποτροφιών , από τα έσοδα της Κληρονομίας Ιωάννου Σφογγόπουλου.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ των φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής αυτού, που κατάγονται από το Δήμο Αθηναίων ή από την Ήπειρο και κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων ή σε Δήμους και Κοινότητες της Ηπείρου, αποκλειομένων των καταγόμενων από τη Μ. Ασία (η καταγωγή των υποψηφίων καθορίζεται από την καταγωγή του πατέρα), για τη χορήγηση μίας υποτροφίας από τα έσοδα της Κληρoνομίας Μαρίας Ράδου.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ των Α/ετών, Β/ετών , Γ/ετών κλπ φοιτητών όλων των Σχολών και των Τμημάτων αυτού για τη χορήγηση 156 υποτροφιών, από τα έσοδα της Κληρονομίας Αντωνίου Παπαδάκη.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ των Α/ετών, Β/ετών, Γ/ετών κλπ απόρων και εν γένει οικονομικά φοιτητών όλων των Σχολών και των Τμημάτων αυτού, που κατάγονται από το Ν. Ρεθύμνης, για τη χορήγηση μίας υποτροφίας από τα έσοδα της Κληρονομίας Ελλης Μιχελουδάκη.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ των τεταρτοετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής αυτού για τη χορήγηση δέκα υποτροφιών, από τα έσοδα της Κληρονομίας Δημητρίου Μαυροκορδάτου.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ των απόρων φοιτητών της Θεολογικής Σχολής αυτού, για τη χορήγηση δύο υποτροφιών από τα έσοδα της Κληρονομίας Γεωργίου Μαυροκορδάτου.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ των απόρων φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη χορήγηση μίας υποτροφίας, από τα έσοδα της Κληρονομίας Ιωάννου Λαμπρίδου.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ των Αετών, Βετών, Γετών και λοιπών φοιτητών της Θεολογικής Σχολής που δεν έχουν εισέτι περιβληθεί το ιερατικό σχήμα και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, που κατάγονται από το Ν. Άρτας, για τη χορήγηση μίας υποτροφίας από τα έσοδα της Κληρονομίας Κωνσταντίνου Γεροστάθη.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ απόρων αποφοίτων Λυκείου για τη χορήγηση μίας υποτροφίας από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ηρακλέους Βόλτου, για μετάβαση στην αλλοδαπή (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία και Γερμανία) προς εκμάθηση μιας των επιστημών Χημείας, Γεωπονίας , Ηλεκτρομηχανικής.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ των Α/ετών, Β/ετών , Γ/ετών κλπ. φοιτητών όλων των Σχολών και των Τμημάτων αυτού για τη χορήγηση μίας υποτροφίας από τα έσοδα της Κληρονομίας Ιωάννου Βαρύκα.

Πηγή:  proslipsis.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.