Υποτροφίες του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη»

περιεχόμενο

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 είκοσι (20) υποτροφίες, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη».

Θα χορηγηθούν δέκα (10) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και δέκα (10) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (συγκεκριμένα σύμφωνα με την από 11.06.2012 απόφαση της Επιτροπής Χορήγησης Μεταπτυχιακών Υποτροφιών του Κληροδοτήματος, από δύο (2) υποτροφίες στα Τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Βιολογίας, Μαθηματικών, και από μία (1) υποτροφία στα Τμήματα Χημείας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών και Φυσικής), σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη με αριθμό 7415/21-01-1993 διαθήκη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 197/2000 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας ή της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τοπικό τύπο (μέχρι και την 28η Νοεμβρίου 2012) αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών.
2. Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με το προβλεπόμενο από το νόμο κείμενο.
5. Τα επιμέρους δικαιολογητικά που έχουν οριστεί από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του κάθε Τμήματος.

Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το προβλεπόμενο κείμενο, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Πηγή: diorismos.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.