Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης – Οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

περιεχόμενο

Ίδρυση – Ταυτότητα

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το αρχαιότερο Τμήμα στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα. Η ίδρυσή του συμπίπτει με την ίδρυση της ΑΣΟΕΕ το 1920. Σαφής διάκριση μεταξύ των Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών γίνεται για πρώτη φορά το 1955. Τα δυο Τμήματα ανεξαρτητοποιούνται πλήρως το 1984 και ονομάζονται Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το 1978 λειτουργεί το πρώτο Πρόγραμμα οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών στη χώρα. Το Τμήμα αποκτά τη σημερινή του ονομασία (Τμήμα Οικονομικήε Επιστήμης) το 1989. Σκοπός του Τμήματος είναι η συμβολή στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και η εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου.

Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα στον διεθνή επιστημονικό κλάδο και με κριτήριο το συνολικό έργο -ερευνητικό και διδακτικό- των μελών ΔΕΠ, αποτελεί το κορυφαίο Τμήμα της χώρας στον τομέα της Οικονομικής Επιστήμης. Το Τμήμα είναι, επίσης, πρώτο στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών μεταξύ των Τμημάτων της κατηγορίας του. Οι πτυχιούχοι του γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στα πλέον γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει εξήντα δυο (62) μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Το κάθε μάθημα διδάσκεται τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Σε ορισμένα μαθήματα, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν προστεθεί μία ή δυο ώρες για φροντιστηριακές ασκήσεις. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει ορισμένα μαθήματα κάθε χρόνο για τεχνικούς ή διοικητικούς λόγους. Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τριάντα έξι (36) μαθήματα, πέρα από το μάθημα της ξένης γλώσσας και τα μαθήματα Διδακτικής και Παιδαγωγικής. Από τα μαθήματα αυτά, τα δεκαοκτώ (18) είναι υποχρεωτικά και αποτελούν τον κορμό του Προγράμματος. Από τα υπόλοιπα δεκαοκτώ (18), τα οκτώ (8) είναι υποχρεωτικά της κατεύθυνσης που θα επιλέξει ο φοιτητής και τα δέκα (10) είναι μαθήματα επιλογής.

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο
Διαθέσιμα μαθήματα

Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και σκοπό έχει να βοηθήσει το φοιτητή στο σχεδιασμό του προγράμματος των σπουδών του. Ο φοιτητής μπορεί να καταρτήσει το δικό του πρόγραμμα σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες.

1ο εξάμηνο
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι
Στατιστική Ι
Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
Γενική Οικονομική Ιστορία
Οικονομική Ανάπτυξη
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
Ιδιωτικό Δίκαιο Ι
Αρχές Πολιτικής Επιστήμης
Αρχές Κοινωνιολογίας
Εισαγωγή στους Η/Υ

2ο εξάμηνο
Εισαγωγή Στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος
Οικονομική Κοινωνιολογία
Εκπαιδευτική Ψυχολογία & Ποιότητα στην εκπαίδευση

3ο εξάμηνο
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Μακροοικονομική Θεωρία Ι
Διεθνής Οικονομική
Οικονομική Γεωγραφία
Μαρξιστική Οικονομική Ι

4ο εξάμηνο
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Χρήμα και Τραπεζική
Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης
Ιδιωτικό Δίκαιο ΙΙ
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ
Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ
Επιχειρηματικότητα

5ο εξάμηνο
Βιομηχανική Οργάνωση
Οικονομετρία Ι
Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
Δημόσια Οικονομική Ι
Οικονομικά της Εργασίας
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Δίκαιο και Οικονομικά

6ο εξάμηνο
Οικονομετρία ΙΙ
Δημόσια Οικονομική ΙΙ
Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Εφαρμογές Η/Υ
Χρηματοδοτική Διοίκηση Επιχειρήσεων
Αγροτική Οικονομική
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική

7ο εξάμηνο
Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών
Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική
Χρηματοοικονομικά και Ασφαλιστικά Μαθηματικά
Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Ε.Ε.: Θεσμικό Πλαίσιο και Οικονομική Πολιτική

8ο εξάμηνο
Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας
Θέματα Δυναμικής Οικονομικής
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Θεωρία και Πρακτική της Οικονομικής Ενοποίησης
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
Περιφερειακή και Αστική Οικονομική
Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας

Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά Ι
Αγγλικά ΙΙ
Αγγλικά ΙΙΙ
Αγγλικά IV
Αγγλικά V
Αγγλικά VI
Γαλλικά Ι
Γαλλικά ΙΙ
Γαλλικά ΙΙΙ
Γαλλικά ΙV
Γαλλικά V
Γαλλικά VΙ
Γερμανικά Ι
Γερμανικά ΙΙ
Γερμανικά ΙΙΙ
Γερμανικά ΙV
Γερμανικά V
Γερμανικά VΙ

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως στόχο τη διδασκαλία και την έρευνα στο υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο. Το αντικείμενο του Τμήματος εκτείνεται σε όλο το φάσμα της οικονομικής επιστήμης και των εφαρμογών της όπως η μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση, η οικονομική των επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική, η δημόσια, νομισματική, διεθνής και αγροτική οικονομική, η βιομηχανική οργάνωση και στρατηγική επιχειρήσεων, η οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η οικονομική και η οικονομική ιστορία καθώς και στα σχετικά ποσοτικά εργαλεία των μαθηματικών, στατιστικής και οικονομετρίας.

Το Τμήμα είναι το αρχαιότερο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στην Ελλάδα (το αρχαιότερο Τμήμα της τότε ΑΣΟΕΕ, από το 1920) όπως και το πρώτο που ξεκίνησε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο, από το 1978. Θέτει ως προτεραιότητα να συγκεντρώνει σταθερά το υψηλότερης ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, καθηγητές και φοιτητές. Οι καθηγητές του Τμήματος καλύπτουν έναν ευρύ χώρο αντικειμένων και έχουν εμπειρία σε ορισμένα από τα πλέον προβεβλημένα πανεπιστήμια διεθνώς και δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσελκύει φοιτητές υψηλής ποιότητας, οι οποίοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν εξαιρετικές προοπτικές για απασχόληση στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και σε διάφορους χώρους όπως της διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής, τραπεζικής και συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών. Επίσης, καθώς οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν στέρεες βάσεις στην οικονομική και στα σχετικά εργαλεία γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνώς τόσο στην προχωρημένη οικονομική ανάλυση όσο και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος θεωρούνται από τα κορυφαία στον χώρο και προσελκύουν κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό υψηλής ποιότητας υποψηφίων τόσο όσον αφορά το πρόγραμμα Master’s πλήρους φοίτησης (με δύο κατευθύνσεις: Οικονομικής Θεωρίας και Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής), τα προγράμματα μερικής φοίτησης για στελέχη, στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική και στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (κοινό πρόγραμμα με το τμήμα ΔΕΟΣ του ΟΠΑ) και το πρόγραμμα διδακτορικών

Σχετικά links: http://www.econ.aueb.gr/index.html , http://www.aueb.gr/

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.