Σπουδές φυσικοθεραπείας «ψηφίζουν» 15.000 υποψήφιοι

περιεχόμενο

Πάνω από 15 .000 υποψήφιοι συνωστίζονται κάθε χρόνο γύρω από τα τμήματα Φυσικοθεραπείας των Τεχνολογικών Iδρυμάτων της χώρας με δεδομένο ότι οι απόφοιτοι έχουν μια αρκετά καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Σήμερα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας πολλοί νέοι με «όπλο» το πτυχίο αυτό αναζητούν εργασία στο εξωτερικό καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και οι αμοιβές των φυσικοθεραπευτών είναι αρκετά υψηλές. Πρόκειται για ένα επάγγελμα με μέλλον που οι νέοι εφόσον το αγαπούν -και θέλουν να προσφέρουν ταυτόχρονα και κοινωνικό έργο- πρέπει να το ακολουθήσουν.

Σπουδές φυσικοθεραπείας «ψηφίζουν» 15.000 υποψήφιοι

Τα Τμήματα Φυσιοθεραπείας δεν παρέχουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αλλά οι απόφοιτοι Τμημάτων έχουν πρόσβαση και μπορούν να γίνουν δεκτοί σε αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα που οργανώνουν τα πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ανήκουν στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη θεωρητική και τεχνική κατάρτιση ειδικών που θα συνδυάζουν τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας. Έχουν σκοπό να μελετούν, να αξιολογούν τις δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και να υιοθετούν τρόπους αντιμετώπισης, καθώς και τις κατάλληλες μεθόδους και τα μέσα για την πρόληψη, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλή λειτουργίας των οργάνων και των μελών του ανθρώπινου σώματος. Τα τμήματα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1983. Πολύ αργότερα προστέθηκαν τα Τμήματα της Λαμίας και του Αίγιου. Οι πτυχιούχοι Φυσιοθεραπευτές ασκούν το επάγγελμα, μετά την απόκτηση ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας.

Τομείς εργασίας

Σπουδές φυσικοθεραπείας «ψηφίζουν» 15.000 υποψήφιοι

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας αποκτούν απαραίτητες επιστημονικές, τεχνολογικές, καθώς επίσης και οικονομοτεχνικές γνώσεις, για να εργαστούν ως Φυσιοθεραπευτές, σύμφωνα με το Π.Δ. 90/1995. Ο πτυχιούχος Φυσιοθεραπευτής επιλέγει και εκτελεί τις φυσιοθεραπευτικές πράξεις έπειτα από γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του ιατρού και σύμφωνα με τις ενδεχόμενες σχετικές οδηγίες του με σκοπό την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των οργάνων και των μελών του ανθρώπινου σώματος και την ανακούφιση από τον πόνο.

 

Οι φυσιοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης :

 • Ως στελέχη του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές, υγειονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία και θεραπευτήρια, ερευνητικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, σε αθλητικές ομοσπονδίες και συλλόγους, σε ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, σε ιαματικές πηγές – υδροθεραπείας και σε κέντρα κοινοτικής προληπτικής.
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ασκώντας το επάγγελμα σε ιδιωτικό εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή με κατ’ οίκον επισκέψεις ασθενών.
 • Ως καθηγητές σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία μαθημάτων.

Οι τομείς που παρεμβαίνει

Η μεθοδολογία της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης αποτελεί θεμέλιο λίθο ενός ορθού προγράμματος σπουδών και περιλαμβάνει την καταγραφή των υποκειμενικών ευρημάτων του ασθενούς, των αντικειμενικών του προβλημάτων, τη συνεκτίμηση όλων των δεδομένων – πληροφοριών που συλλέγονται και την οργάνωση του προγράμματος αποκατάστασης.

Παρεμβάσεις φυσικοθεραπείας Η Φυσικοθεραπεία παρεμβαίνει στην αποκατάσταση ασθενών με:

 • καρδιοαναπνευστικά προβλήματα
 • νευρολογικά προβλήματα
 • παθολογικά προβλήματα
 • μετεγχειρητικά προβλήματα
 • ρευματολογικά προβλήματα
 • ορθοπεδικά προβλήματα
 • αθλητικές κακώσεις
 • προβλήματα ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • εργονομική εκπαίδευση
 • προληπτική φυσικοθεραπεία

 

Η «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤ. 90%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΤ. 90%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΤ. 10%
ΒΑΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Φυσικοθεραπείας Θεσ/κης
556
11.441
1.993
15.935
62
11,10%
Φυσικοθεραπείας Αθήνας
675
10.292
2.045
16.322
58
8,50%
Φυσικοθεραπείας Πάτρας
147
7.985
1.433
14.579
90
61,20%
Φυσικοθεραπείας Λαμίας
83
7.806
1.406
14.81
69
83,13%

 

Τι προσφέρουν Το «προφίλ» των τεσσάρων τμημάτων

1 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας Αποστολή του Τμήματος είναι: Η παροχή κατάλληλης και επαρκούς θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές για τον ορθό τρόπο επιλογής και εφαρμογής επιστημονικών μέσων και μεθόδων. Η δημιουργία υπεύθυνων στελεχών, ικανών να εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες επιστημονικές κατευθύνσεις τους στον τομέα της Υγείας.

Η συνεργασία με νοσοκομειακά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού για ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών. Η περαιτέρω διερεύνηση και μελέτη, μέσω διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει την εκπαίδευση βασικών λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος, την αξιολόγηση παρεκκλίσεων από το φυσιολογικό, την επιλογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών και τη σωστή εφαρμογή αυτών.

Οι κακώσεις και γενικότερα οι παθολογικές καταστάσεις στις οποίες παρεμβαίνει κυρίως η Φυσικοθεραπεία είναι οι: ορθοπεδικές, ρευματολογικές, αθλητικές, νευρολογικές, καρδιοαγγειακές και αναπνευστικές.

Το τμήμα Φυσικοθεραπείας εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη ικανά να αξιολογούν, να επιλέγουν και να αντιμετωπίζουν παθολογικές καταστάσεις παρεμβαίνοντας προληπτικά ή εφαρμόζοντας κατάλληλες-ανάλογες θεραπευτικές μεθόδους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ώστε να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η πρόληψη, η αποκατάσταση, στη διοίκηση οργανισμών και άλλων φορέων που καθοιονδήποτε τρόπο ασχολούνται για την περιφρούρηση της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που: (α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες ECTS, (β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και (γ) έχει περατώσει επιτυχώς την εξάμηνη πρακτική του άσκηση στο επάγγελμα.

2 Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Λαμίας Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας αποτελείται από 10 μόνιμους καθηγητές, 45 έκτακτους ωρομίσθιους καθηγητές και 4 άτομα ειδικό τεχνικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος της Φυσικοθεραπείας σχεδιάστηκε προκειμένου να διδάξει στους σπουδαστές τις βασικές αρχές της Ανατομίας, της Φυσιολογίας, της Νευρολογίας, της Κινησιολογίας, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Παθολογίας, κ.τ.λ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται επίσης η μελέτη ορθοπεδικών και νευρολογικών καταστάσεων, θεραπευτικές ασκήσεις, μετρήσεις και αξιολόγηση αναπηριών και κλινική άσκηση. Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται σε ιδρύματα της περιοχής. (Νοσοκομείο, ΚΑΠΗ, Γηροκομείο, ειδικά σχολεία).

3 Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος της Φυσικοθεραπείας σχεδιάστηκε προκειμένου να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της Ανατομίας, της Φυσιολογίας, της Νευρολογίας, της Κινησιολογίας, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Παθολογίας, κ.τ.λ.. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ανταποκρίνεται στην αξιολόγηση δυσλειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος για τις οποίες η φυσικοθεραπεία επιλέγεται ως η θεραπευτική μέθοδος που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσλειτουργίες και στην επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων-μέσων για την πρόληψη και αποκατάσταση των παραπάνω δυσλειτουργιών.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως σκοπό:

 • τη διδασκαλία των αρχών λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος,
 • την αξιολόγηση – ανάλυση της παρέκκλισης από το φυσιολογικό,
 • τη διδασκαλία του τρόπου επιλογής των φυσικοθεραπευτικών μέσων-μεθόδων και
 • τη σωστή εφαρμογή των φυσικοθεραπευτικών μέσων-μεθόδων.

4 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα. Στη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων, η θεωρητική εκπαίδευση συνδυάζεται με την πρακτική και κλινική άσκηση για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών, την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας στις ανάγκες του επαγγέλματος.

Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι σε θέση να αξιολογούν δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος για τις οποίες η φυσικοθεραπεία επιλέγεται και μπορεί να αντιμετωπίσει, καθώς και να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους και τα μέσα για την πρόληψη και αποκατάστασή τους.

Οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ.29/87). Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Διεθνείς δραστηριότητες Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει σταθερή συνεργασία τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο ανταλλαγής εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών με τα αντίστοιχα τμήματα των πανεπιστημίων: Karolinska της Σουηδίας, Hogeschool Van Amsterdam της Ολλανδίας, Gent του Βελγίου. Σκοπεύει δε να αναπτύξει ακόμη περισσότερο αυτή τη δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, εκπαιδευτικοί και πολλοί φοιτητές του Τμήματος έχουν πραγματοποιήσει σχετικές μετακινήσεις.

Επιπλέον, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας τον Οκτώβριο του 1999 συμμετείχε στο Εντατικό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο (Intensive Course) μεταξύ εννέα πανεπιστημίων της Ευρώπης, διάρκειας μιας εβδομάδας με θέμα «Ανθρώπινη στάση – κίνηση», το οποίο διεξήχθη στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του πανεπιστημίου του Naestved της Δανίας.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

Πηγή: ethnos.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.