Ναυλώσεις και Κανόνες Μεταφοράς Φορτίων

Διάρκεια

5 ώρες

Περιοχή

Τιμή

85 

Έναρξη

14/11/2023

Σχετικά με το σεμινάριο

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε Φοιτητές Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Σε Σπουδαστές Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Σε Όλους τους Επιχειρηματίες του Ναυτιλιακού κλάδου που επιθυμούν να Γνωρίσουν και να Κατανοήσουν τις έννοιες, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των Ναυλώσεων και των Κανόνων Μεταφοράς Φορτίων
 • Σε Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την διεκπεραίωση Ναυτιλιακών Υποθέσεων επικεντρωμένων στις Ναυλώσεις και τη Μεταφορά Φορτίων
 • Σε Όλους όσους επιθυμούν να Γνωρίσουν τον Υπέροχο Κόσμο της Ναυτιλίας

Σκοπός

Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο αυτό;

 • Για να Κατανοήσετε τη Σημασία των Ναυλώσεων στο Εσωτερικό και Εξωτερικό Εμπόριο
 • Για να Κατανοήσετε τη Σπουδαιότητα της Αξιοπλοΐας ενός πλοίου
 • Για να Γνωρίσετε την Έννοια και τις Μορφές Ναύλωσης των Πλοίων
 • Για να Γνωρίσετε τους Κανόνες Hague-Visby σχετικά με τις Διαδικασίες Μεταφοράς και Φόρτωσης
 • Για να Γνωρίσετε τους Κανόνες Hamburg
 • Για να Μάθετε ποια Είδη Φορτίων υπάρχουν
 • Για να Μάθετε το περιεχόμενο της Μεταφοράς Φορτίων
 • Για να Γνωρίσετε τους κανόνες Μεταφοράς Φορτίων
 • Για να Μάθετε την Λειτουργία και τους Στόχους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
 • Για να Μάθετε την Λειτουργία και τους Στόχους του Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών για την Σύμβαση της Θάλασσας (UNCLOS)

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματολογία (ποια θέματα θα Παρουσιαστούν και θα Αναλυθούν στο Σεμινάριο):

 • Έννοια Ναύλωσης
 • Μορφές Ναύλωσης πλοίου
 • Τρόποι πληρωμής
 • Είδη Συμβάσεων Θαλάσσιας Μεταφοράς
 • Γενικοί και Ειδικοί Όροι στα Ναυλοσύμφωνα
 • Σπουδαιότητα Αξιοπλοΐας πλοίου και Συνέπειες Αναξιοπλοΐας
 • Κανόνες Hague-Visby σχετικά με τις Υποχρεώσεις Μεταφοράς και Φόρτωσης
 • Κανόνες Hamburg
 • Έννοια Μεταφοράς Φορτίων
 • Είδη Φορτίων
 • Κανόνες Μεταφοράς Φορτίων
 • Στόχοι του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
 • Στόχοι του Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών για την Σύμβαση της Θάλασσας (UNCLOS)

Πληροφορίες συμμετοχής

Περιβάλλον Εκμάθησης – Οπτικοακουστικά Μέσα:
Το Σεμινάριο της BONUS SEMINARS θα παρουσιαστεί με Άρτια Τεχνολογικά Μέσα, στο Αμφιθέατρο της Σχολής, στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου NETWORK.

Διδασκαλία & Εκμάθηση:
Η Διδασκαλία προϋποθέτει την Ενεργή Συμμετοχή των Συμμετεχόντων.
Ο Εισηγητής είναι πρόθυμος να Επιλύσει οποιαδήποτε Απορία και να σας Βοηθήσει να Αφομοιώσετε τις Γνώσεις περί Ναυλώσεων και Μεταφοράς Φορτίων.

Παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ:

 • Σημειώσεις του Εισηγητή
 • Ελληνική Βιβλιογραφία
 • Οδηγίες για πρακτική εξάσκηση
 • Στυλό και έντυπο υλικό

Πιστοποίηση:

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα λάβετε

 1. Επίσημη Πιστοποίηση Σεμιναρίου από τη BONUS SEMINARS
 2. Βεβαίωση Παρακολούθησης με λεπτομέρειες για το Σεμινάριο που παρακολουθήσατε και τη σφραγίδα Εγγύησης του Ομίλου NETWORK

Εκπτώσεις και Εκπτωτικά Δικαιώματα για κάθε Εγγεγραμμένο στα Σεμινάρια της BONUS SEMINARS:

 • 10% σε κάθε ένα συμμετέχοντα σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής (3 άτομα +)
 • 20% σε κάθε Σεμινάριο στους κατόχους κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • 10% σε κάθε Σεμινάριο στους κατόχους ενεργούς Φοιτητικής κάρτας
 • 5% σε όλα τα Άλλα Προγράμματα του Ομίλου NETWORK:(GMAT, TOEFL, IELTS, GRE, Proficiency, Εισαγωγή σε Μεταπτυχιακά, Εισαγωγή σε Βρετανικά Παν/μια, Foundation Programmes, ECDL, Photoshop, Illustrator, AutoCAD, 3D Studio MAX, Dreamweaver, Joomla κ.λπ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ !  Οι διαφορετικές κατηγορίες Εκπτώσεων δεν συνυπολογίζονται αθροιστικά.  Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος ανήκει σε περισσότερες από μία εκπτωτικές κατηγορίες, τότε λαμβάνει τη μεγαλύτερη έκπτωση μόνο.  

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το σεμινάριο στα Social media σας!

Ο φορέας

Η BONUS SEMINARS είναι ένα υπερ-σύγχρονο κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Ιδιωτών στους πλέον επίκαιρους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, του Marketing, της Ψυχολογίας, της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εάν ενδιαφέρεστε για αυτό το σεμινάριο μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση.

Σχετικά Σεμινάρια