Φροντιστήρια Πουκαμισάς

Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Με το Σύστημα Επιτυχίας Πουκαμισάς πετυχαίνεις τους στόχους σου

Τηλέφωνο

+30 231 304 7479

Email

info@poukamisas.gr

Website

www.poukamisas.gr

Περιγραφή

Η σοφή στελέχωση μιας φροντιστηριακής επιχείρησης αξιώσεων αποτελεί έναν από τους κύριους οργανωτικούς πυλώνες της. Κατά συνέπεια, στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς η ολοκληρωμένη γνώση που παρέχεται δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί το αντικείμενο μιας προσεκτικά μελετημένης διαχείρισης, εφόσον είναι το αποτέλεσμα μιας απόλυτα συντονισμένης και συλλογικής προσπάθειας. Η εμπειρία, η εκπαίδευση και οι αποδεδειγμένες ικανότητες των στελεχών μας αποτελούν παράγοντες εγγυημένης επιτυχίας. Η οργανωτική δομή και η ακριβής περιγραφή ρόλων και αρμοδιοτήτων εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του δικτύου.

Η συμβολή τους στην ανάπτυξη του Ομίλου είναι καθοριστική καθώς πολλοί από αυτούς, παράλληλα με τη συνεχή διδακτική τους προσφορά, εξελίχθηκαν σε στελέχη της διοίκησης των φροντιστηρίων μας, σε καταξιωμένους συγγραφείς και διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους.

Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των φροντιστηρίων μας, με ευαισθησία για την εφηβική ψυχολογία και με την αναγκαία κατάρτιση στην αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων, εγγυάται και δεσμεύεται για το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχεται σε κάθε μαθητή και τον οδηγεί με ασφάλεια στην επιτυχία.

Photo gallery

Στον χάρτη

Προγράμματα σπουδών