Εισαγωγή στο Marketing – Οι Βασικές Αρχές και οι Πρακτικές Εφαρμογές του στην Επιχείρηση

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Διάρκεια

5 ώρες

Περιοχή

ΑθήναΠεριστέρι

Τιμή

85 

Έναρξη

16/11/2023

Σχετικά με το σεμινάριο

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε Όλους τους Επιχειρηματίες/Ελεύθερους Επαγγελματίες ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, τη φύση της ή τον τομέα δραστηριοποίησής της
 • Σε Όλους όσους θα ξεκινήσουν τώρα την επιχείρησή τους
 • Σε Στελέχη Επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την διαμόρφωση και υλοποίηση των Στρατηγικών Marketing
 • Σε Σπουδαστές και Φοιτητές που σπουδάζουν ή θα σπουδάσουν Marketing
 • Σε Όλους τους Δημιουργικούς Ανθρώπους της Επιχειρηματικής Ζωής
 • Σε Όλους όσους επιθυμούν να Γνωρίσουν τον Υπέροχο Κόσμο του Marketing

Σκοπός

Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο αυτό;

 • Για να Γνωρίσετε τις Βασικές Αρχές, Έννοιες και Πρακτικές του Marketing
 • Για να Κατανοήσετε το Στρατηγικό Ρόλο των Αποφάσεων Marketing για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και την οικονομία
 • Για να Κατανοήσετε τη ‘‘Γλώσσα του Marketing’’ που χρησιμοποιείται από τους Μarketers
 • Για να Γνωρίσετε τις Σχέσεις του Marketing με τις άλλες Λειτουργίες μιας επιχείρησης
 • Για να Μάθετε πώς θα Βελτιώσετε την Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα της Επιχείρησής Σας χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα Εργαλεία του Marketing
 • Για να Γνωρίσετε πως το Εξωτερικό και Εσωτερικό Περιβάλλον επηρεάζει τη λειτουργία μιας Επιχείρησης
 • Για να Γνωρίσετε τις Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
 • Για να Υιοθετήσετε Νέες Προσεγγίσεις του Marketing στην Επιχείρησή Σας

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματολογία (ποια θέματα θα Παρουσιαστούν και θα Αναλυθούν στο Σεμινάριο):

 • Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες και Αρχές του Marketing
 • Ο καθορισμός της “Ανάγκης” σε μια Επιχείρηση
 • Ο Ρόλος του Marketing στις Επιχειρήσεις, την Κοινωνία και την Οικονομία
 • Το Μίγμα Marketing (Marketing Mix)
 • Ανάλυση Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών μιας Επιχείρησης(SWOT analysis)
 • Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος μιας Επιχείρησης (PESTLEDG analysis)
 • Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος μιας Επιχείρησης
 • Θεωρία των Πόρων-Ικανοτήτων μιας Επιχείρησης και Επιλογές Στρατηγικής Marketing
 • Ανάλυση ‘‘Αλυσίδας Αξίας’’ (Value-Chain analysis)
 • Δομική Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος της Επιχείρησης (Porter’s 5Forces)
 • Προσδιορισμός της Ανταγωνιστικής Θέσης μιας Επιχείρησης μέσα σε ένα Κλάδο
 • Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
 • Στρατηγική Ηγεσίας-Κόστους
 • Στρατηγική Διαφοροποίησης Προϊόντων ή Υπηρεσιών
 • Στρατηγική Εστίασης σε συγκεκριμένα Τμήματα της Αγοράς
 • Ανταγωνιστικές Στρατηγικές και ο Ρόλος της Δομής μιας Επιχείρησης
 • Στρατηγικές Διείσδυσης, Ανάπτυξης της Αγοράς και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων ή Υπηρεσιών
 • To Marketing στη Νέα Οικονομία

Πληροφορίες συμμετοχής

Περιβάλλον Εκμάθησης – Οπτικοακουστικά Μέσα:
Το Σεμινάριο της BONUS SEMINARS θα παρουσιαστεί με Άρτια Τεχνολογικά Μέσα, στο Αμφιθέατρο της Σχολής, στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου NETWORK.

Διδασκαλία & Εκμάθηση:
Η Διδασκαλία προϋποθέτει την Ενεργή Συμμετοχή των Συμμετεχόντων.
Ο Εισηγητής είναι πρόθυμος να Επιλύσει οποιαδήποτε Απορία και να σας Βοηθήσει να Αφομοιώσετε τις Βασικές Αρχές του Marketing και τις Πρακτικές Εφαρμογές του σε κάθε Επιχείρηση.

Παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ:

 • Σημειώσεις του Εισηγητή
 • Ελληνική Βιβλιογραφία
 • Οδηγίες για πρακτική εξάσκηση
 • Στυλό και έντυπο υλικό

Πιστοποίηση:

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα λάβετε

 1. Επίσημη Πιστοποίηση Σεμιναρίου από τη BONUS SEMINARS
 2. Βεβαίωση Παρακολούθησης με λεπτομέρειες για το Σεμινάριο που παρακολουθήσατε και τη σφραγίδα Εγγύησης του Ομίλου NETWORK

Εκπτώσεις και Εκπτωτικά Δικαιώματα για κάθε Εγγεγραμμένο στα Σεμινάρια της BONUS SEMINARS:

 • 10% σε κάθε ένα συμμετέχοντα σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής (3 άτομα +)
 • 20% σε κάθε Σεμινάριο στους κατόχους κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • 10% σε κάθε Σεμινάριο στους κατόχους ενεργούς Φοιτητικής κάρτας
 • 5% σε όλα τα Άλλα Προγράμματα του Ομίλου NETWORK:
  (GMAT, TOEFL, IELTS, GRE, Proficiency, Εισαγωγή σε Μεταπτυχιακά, Εισαγωγή σε Βρετανικά Παν/μια, Foundation Programmes, ECDL, Photoshop, Illustrator, AutoCAD, 3D Studio MAX, Dreamweaver, Joomla κ.λπ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οι διαφορετικές κατηγορίες Εκπτώσεων δεν συνυπολογίζονται αθροιστικά. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος ανήκει σε περισσότερες από μία εκπτωτικές κατηγορίες, τότε λαμβάνει τη μεγαλύτερη έκπτωση μόνο.

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το σεμινάριο στα Social media σας!

Ο φορέας

Η BONUS SEMINARS είναι ένα υπερ-σύγχρονο κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Ιδιωτών στους πλέον επίκαιρους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, του Marketing, της Ψυχολογίας, της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εάν ενδιαφέρεστε για αυτό το σεμινάριο μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση.

Σχετικά Σεμινάρια