Πρόγραμμα θερινής απασχόλησης φοιτητών εξωτερικού στα Ελληνικά Πετρέλαια

περιεχόμενο

Τα Ελληνικά Πετρέλαια ανακοινώνουν την έναρξη του Προγράμματος Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών προ-Πτυχιακού Επιπέδου από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εκτός Ελλάδας, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει ευκαιρίες εργασιακών εμπειριών, έχοντας ως σκοπό την  ενίσχυση  του Ανθρώπινου Δυναμικού  με υποψήφιους που διαθέτουν δυναμική εξέλιξης ώστε  να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών προ-Πτυχιακού Επιπέδου αφορά δέκα (10) θέσεις απασχόλησης στους ακόλουθους τομείς εταιρικής δραστηριότητας.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

• ΔΙΥΛΙΣΗ
Τρεις (3) θέσεις απασχόλησης στην εταιρική δραστηριότητα της Παραγωγής/Διύλισης, οι οποίες αφορούν φοιτητές Χημικούς Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.:CME).

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στην εταιρική δραστηριότητα των Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν φοιτητές Οικονομικών Επιστημών στον τομέα των Χρηματοοικονομικών. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: FIN).

• MARKETING και ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Μία (1) θέση απασχόλησης στην εταιρική δραστηριότητα Marketing και Πωλήσεις, η οποία αφορά φοιτητές Οικονομικών Επιστημών στον τομέα Marketing. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: MARK).

• ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στην εταιρική δραστηριότητα Εφοδιασμός & Εμπορία Πετρελαιοειδών, οι οποίες αφορούν φοιτητές Χημικούς Μηχανικούς. Κωδικός Δραστηριότητας  (ΚΩΔ.ΔΡΑΣ.:CEF).

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ομίλου, οι οποίες αφορούν φοιτητές Μηχανικούς και Οικονομικών Επιστημών στον τομέα των Χρηματοοικονομικών. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ.ΔΡΑΣ.: SBD).

Η χρονική διάρκεια απασχόλησης του Προγράμματος Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών προ-Πτυχιακού Επιπέδου είναι τρεις (3) μήνες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:

• Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

• Να βρίσκονται στο 2ο ή 3ο έτος φοίτησης, συγκεκριμένων Πανεπιστημίων ή Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εκτός Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

• Όριο ηλικίας: έως 22 ετών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο:

• Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση με επισυναπτόμενη πρόσφατη φωτογραφία. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, χωρίς καμία παράλειψη πεδίου.

• Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο ο ενδιαφερόμενος φοιτά. Οι επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και απαραιτήτως υπογεγραμμένες.

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Ημερομηνία έναρξης προγράμματος: Δευτέρα,1η Ιουλίου 2013.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι
Υπόψη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
Με την ένδειξη «Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών προ-Πτυχιακού Επιπέδου».

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων: Δευτέρα, 10η Ιουνίου 2013.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε έναν μόνο από τους πέντε (5)Τομείς Εταιρικής Δραστηριότητας. (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: CME, FIN, MARK, CEF, SBD). Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αποδοχή της. Στη διαδικασία αξιολόγησης θα συμπεριληφθούν ΜΟΝΟ οι αιτήσεις, που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος Προγράμματος Απασχόλησης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, που αναγράφονται στο παρόν Πρόγραμμα Απασχόλησης. Εκπρόθεσμη υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού  συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Τέλος, με την συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος Απασχόλησης.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η εξέταση και η συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με συνέντευξη από Επιτροπή Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία θα συγκροτηθεί από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Κατά την αξιολόγηση θα εκτιμηθούν τα εξής :
• Ο μέσος όρος της βαθμολογικής επίδοσης.
• Οι συστατικές επιστολές.
• Το συνολικό προφίλ και η προσωπικότητα του υποψήφιου.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων, υποβάλει σχετική πρόταση προς τη Διοίκηση της  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., η οποία λαμβάνει την τελική απόφαση για την εργασιακή απασχόληση φοιτητών. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόμη κι αν αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογεί την απόφασή της είτε για την απόρριψη είτε για την αποδοχή της αίτησης.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε εδώ ή και να επικοινωνείτε στο τηλ.: 210 63 02 600.

Πηγή: apofoitos.com

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.