«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

περιεχόμενο

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων έρευνας και καινοτομίας του ΕΣΠΑ, σχεδίασε και προκήρυξε την πράξη «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 13 Ιουνίου 2013.
Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται στα 19.800.000€ και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και των ΕΠ των πέντε (5) Περιφερειών σε Μετάβαση.
Στο πλαίσιο της προκήρυξης περισσότερες από 880 επιχειρήσεις συνεργάστηκαν για την υποβολή Ε&Τ προτάσεων. Συνολικά υποβλήθηκαν 582 προτάσεις από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή από συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων ανέρχεται σε 216.986.164€ και η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη σε 139.739.033€.
Η κατανομή ανά θεματικό τομέα έρευνας, με βάση τη σχετική δήλωση του Συντονιστή κατά την υποβολή της πρότασης, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

pinakas1

 

Η περιφερειακή κατανομή των προτάσεων, σύμφωνα με την έδρα της παραγωγικής μονάδας των επιχειρήσεων που δηλώθηκε από τον Συντονιστή, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:

pinakas2

 

Η όλη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Θέματα τεχνικής φύσεως που να οφείλονται είτε στην εφαρμογή είτε στον εξυπηρετητή που φιλοξενεί την πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής δεν δημιουργήθηκαν. Αυτό πιστοποιείται από τον αδιάλειπτο ρυθμό υποβολής προτάσεων που παρατηρήθηκε χωρίς ασυνέχειες ή άλλα προβλήματα κατά τις τελευταίες ώρες υποβολής των προτάσεων καθώς και από τα διαγράμματα κινήσεως του δικτύου.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το κεφάλαιο 9 (Διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης των Προτάσεων) του Οδηγού Εφαρμογής της πράξης.

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.