Παρουσίαση σχολής Ικάρων

περιεχόμενο

Πέρασαν πολλές δεκαετίες από την ίδρυση της Σχολής Ικάρων, οι ρίζες της οποίας ανάγονται στις ανάλογες Σχολές της Γαλλίας, απ’’oπου αποφοίτησαν οι πρώτοι Έλληνες Ιπτάμενοι και Μηχανικοί.
Η ιστορική μνήμη στρέφεται με σεβασμό προς τις θυσίες και το έργο όλων εκείνων χάρη στους οποίους η Πατρίδα και ο λαός μας απολαμβάνουν των αγαθών, της ελευθερίας και της Δημοκρατίας αλλά και των επιτευγμάτων του Πολιτισμού.

Μέσα στο πλήθος των επωνύμων και ανωνύμων εραστών της ελευθερίας και της τιμής της Πατρίδας, εξέχουσα θέση κατέχουν στον κατάλογο της προσφοράς και της θυσίας οι Αεροπόροι μας. Από τη χρησιμοποίηση του αεροσκάφους στις πολεμικές επιχειρήσεις του 1912, μέχρι σήμερα η Αεροπορία μας καλύπτει τους ουρανούς της Πατρίδας από κάθε επιβουλή.

 width=Η Σχολή Ικάρων παρέχουσα γενική και ειδική παιδεία στα πλαίσια των σπουδών της Αεροπορικής Επιστήμης, εκπαιδεύει στελέχη με μόρφωση Πανεπιστημιακού επιπέδου. Έτσι όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου οι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας είναι ικανοί να ανέλθουν στα υψηλότερα ,στρατιωτικά αξιώματα της Πολιτείας, και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της Εθνικής μας Άμυνας. Η επιλογή των Ικάρων γίνεται μετά από επιτυχία στα μαθήματα, κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και ανταπόκριση στις ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες επαγγελματικής καταλληλότητας. Οι δυνατότητες επιλογής είναι δύο: Των Ιπταμένων και των Μηχανικών Αξιωματικών.

Η γνώση των ιδιαιτεροτήτων αλλά και των προσόντων που απαιτεί κάθε μία από τις δύο ειδικότητες είναι ο ουσιαστικός οδηγός επιλογής. Όμως κυρίαρχο στοιχείο που πρέπει να υπάρχει στη ψυχή κάθε νέου που θέλει να έρθει στη Σχολή Ικάρων είναι η αγάπη για την Αεροπορία (φθηνά αεροπορικα).
Από τη Σχολή έχουν αποφοιτήσει τουλάχιστον 2600 Ιπτάμενοι και 1200 Μηχανικοί και άλλες ειδικότητες ανάλογα με τις ανάγκες της ΠΑ Σήμερα εκπέμπεται ως μήνυμα διαβεβαίωσης για όλα τα παιδιά του λαού μας ,ότι οι πύλες της είναι πάντοτε ανοικτές , για όλα εκείνα που έχουν τη θέληση την πίστη και την αγάπη να συνεχίσουν την παράδοση και την ιστορία της Πολεμικής μας Αεροπορίας και ιδιαίτερα της Σχολής Ικάρων. Η πολιτεία με φροντίδα βελτιώνει συνεχώς τις συνθήκες, το περιβάλλον σπουδών και στη συνέχεια την εξέλιξη των Ικάρων και Αξιωματικών αντίστοιχα. Αναγνωρίζεται από όλους το ιδιαίτερο και το σημαντικό του έργου του σημερινού Έλληνα Αξκου της Αεροπορίας και γι’ αυτό πέραν της εκτίμησης και του θαυμασμού που απολαμβάνει από τον Ελληνικό Λαό έχει και την συμπαράσταση της Πολιτείας σε όλους τους τομείς.

Στόχος της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι να δώσει στους Ικάρους γνώσεις Πανεπιστημιακού επιπέδου, στον τομέα της ειδικότητας τους.

Το είδος των μαθημάτων και άλλες δραστηριότητες των Ικάρων που έχουν σχέση με την ευρύτερη ακαδημαϊκή τους Εκπαίδευση είναι :

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Τα μαθήματα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης αφορούν στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στα ΑΣΕΙ και υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των Ικάρων με σκοπό την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση στην κατεύθυνση-ειδικότητα της επιλογής τους.

 width=ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σκοπός της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας του Ικάρου, η εμπέδωση της ενσυνείδητης πειθαρχίας και υπευθυνότητας, η ανάπτυξη της υπακοής και του αυτοσεβασμού καθώς και των διανοητικών, ψυχικών και σωματικών προσόντων των Ικάρων. Με την αύξηση της αντοχής του σε παρατεταμένη άσκηση, της δυνατότητάς του να λειτουργεί σωστά και με τακτική σκέψη κάτω από συνθήκες πίεσης, με την εκπαίδευση στα όπλα, την επιβίωση, τη γνώση της στρατιωτικής οργάνωσης και διαδικασιών και τέλος, με την άσκηση στη διοικητική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης αποσκοπεί στην εμπέδωση των αρχών ηγεσίας, την καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, την άσκηση στη φιλοπατρία, τη δικαιοσύνη και τις λοιπές ηθικές αρχές, ώστε να καταστεί ο Ίκαρος υψηλόφρων Αξιωματικός και ικανός ηγέτης. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ή αντικειμένων της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική.

ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σκοπός της Πτητικής Εκπαίδευσης είναι η απόδοση στην Π.Α. Αξιωματικών Κατεύθυνσης Ιπταμένων, ικανών με το πέρας της, για την περαιτέρω επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Π.Α. Η Πτητική Εκπαίδευση διακρίνεται σε εκπαίδευση εδάφους και εκπαίδευση αέρος. Η εκπαίδευση εδάφους παρέχεται με μαθήματα προετοιμασίας πτήσεων, διαλέξεις, εξομοιωτές πτήσεων και ολοκληρωμένα συστήματα εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών, όπου αυτά διατίθενται. Η εκπαίδευση αέρος διενεργείται με διατιθέμενα πτητικά μέσα. Η Πτητική Εκπαίδευση διακρίνεται σε στάδια. Τα στάδια, ο σκοπός και οι ώρες εκάστου σταδίου, καθορίζονται με απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου ανάλογα με τις απαιτήσεις της Π.Α. και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι Ίκαροι παρακολουθούν διαλέξεις διαρκείας 50 ωρών που πραγματοποιούνται μετά το πέρας των εξετάσεων Β’ εξαμήνου κατά τον μήνα Ιούνιο στους 4εις Ικάρους. Επιπλέον διαλέξεις Γενικής Μορφώσεως δίνονται στη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους για όλους τους Ικάρους. απογευματινές ώρες μία (1) έως δύο (2) φορές την εβδομάδα από διακεκριμένους διαλέκτες, με βάση μηνιαίο προγραμματισμό που εγκρίνεται από τη Σ.Ι.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής είναι η ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης και τη ψυχική τους αντοχή σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία σε παρατεταμένες προσπάθειες, στερήσεις και κακουχίες, τόσο σε καιρό ειρήνης, όσο και σε καιρό έντασης ή πολέμου, όπως απαιτεί το πρότυπο του αποφοίτου της Σχολής Ικάρων. Επιπλέον, σκοπός είναι η βελτίωση των επιμέρους κινητικών δεξιοτήτων τους, η μύηση του Ικάρου στην δια βίου ενασχόληση με την άθληση και την ευρύτερη άσκηση, καθώς και η παροχή γνώσεων που αφορούν στην ανθρώπινη φυσιολογία και τη σωματική υγεία. Με τον Αθλητισμό αναπτύσσονται, εκτός των άλλων, η πίστη στο σκοπό, η μαχητικότητα, η ομαδικότητα, η ευγενής άμιλλα και γενικά στοιχεία που άπτονται της Στρατιωτικής Αγωγής. Η Φυσική Αγωγή, θεωρητική και πρακτική παρέχεται από τον αρμόδιο Τομέα της Προεδρείας Ακαδημαϊκών Θεμάτων βάσει ενός δυναμικού και ρεαλιστικού προγράμματος. Η Φυσική Κατάσταση των Ικάρων αναπτύσσεται και διατηρείται με περιοδική εξάσκηση καθ’ όλο το χρόνο παραμονής του Ικάρου εντός της Σχολής. Η φυσική κατάσταση αξιολογείται ατομικά και η βαθμολογία που εξάγεται συμβάλλει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για το έτος.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στα πλαίσια της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους σπουδών, οι Ίκαροι όλων των Κατευθύνσεων – Ειδικεύσεων εκπονούν Διπλωματική εργασία. Η Διπλωματική εργασία είναι θεωρητική ή και πειραματική ερευνητική εργασία, σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος της Π.Α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Κατά την διάρκεια σπουδών των Ικάρων προβλέπεται η εκτέλεση εκπαιδευτικών Ταξιδιών χωρίς Βαθμολογία. Η ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ μέσω της ΣΜΑΕΚ προγραμματίζει και εκτελεί επ’ ωφελεία των Ικάρων (κυρίως της 4ης τάξεως) εκπαιδευτικά ταξίδια μίας, δύο ή και τριών ημερών εντός της χώρας, συνδυάζοντας υπηρεσιακές, εθνικές και κοινωνικές ενημερώσεις και δραστηριότητες των Ικάρων. Παράλληλα προγραμματίζεται και ένα ταξίδι 5 – 7 ημερών στο εξωτερικό, όπου τα οφέλη είναι ακόμη μεγαλύτερα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Εκτός των παραπάνω εκτελούνται και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Μονάδες του ΑΤΑ, σε Μονάδες της ΔΑΥ, αλλά και σε πολιτικούς φορείς. Οι εκπαιδευτικές αυτές επισκέψεις εκτελούνται στα πλαίσια των διδασκομένων μαθημάτων με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης μετά από πρόταση των καθηγητών – Στρατιωτικών Εκπαιδευτών και την τελική εισήγηση των εποπτών ειδικοτήτων.

Για την εκπαίδευση των μελλοντικών Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, η Σχολή Ικάρων λειτουργεί το Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών με τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

  • Ιπταμένων
  • Μηχανικών
  • Ελεγκτών Αεράμυνας (στην οποία μετατάσσονται και οι Ίκαροι Κατεύθυνσης Ιπταμένων σε περίπτωση απώλειας της Πτητικής τους Ικανότητας στο 2ο ή 3ο έτος σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό της Σ.Ι. και τις εκάστοτε ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας)

Η Κατεύθυνση μετά το 1ο ή το 2ο έτος, δύναται να παρέχει Ειδικεύσεις με κατάλληλο Πρόγραμμα Σπουδών, οι οποίες άπτονται αναγνωρισμένου επιστημονικού αντικειμένου.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας δημιουργούνται, τροποποιούνται ή καταργούνται Ειδικεύσεις, κατόπιν εισήγησης του Α.Α.Σ.

Πηγές: http://www.haf.gr , http://www.hafa.gr/

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.