Δωρεάν Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Παπαστράτος και ΙΒΕΠΕ

περιεχόμενο

Πρόγραμμα Δωρεάν Επαγγελματικής Κατάρτισης

«Προετοιμάσου για το αύριο» από την Παπαστράτος και το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ)
Η εταιρεία Παπαστράτος, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αναλαμβάνει πρωτοβουλία με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από την ανεργία.

Με το πρόγραμμα «Προετοιμάσου για το αύριο» το ΙΒΕΠΕ, με τη χρηματοδότηση της Παπαστράτος, προσφέρει δωρεάν προγράμματα κατάρτισης σε ανέργους ή και εργαζομένους που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την απασχόλησή τους ή να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ) προσφέρει με ιδιαίτερη επιτυχία και για περισσότερα από 30 χρόνια καινοτόμα και στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

1. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε άνεργους και επαπειλούμενους με ανεργία ηλικίας 25-50 ετών αποφοίτους Λυκείου, Ι.Ε.Κ., ΤΕΙ, ΑΕΙ και με σχετική προϋπηρεσία όπου η παρακολούθηση του προγράμματος το απαιτεί.

Στόχος είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 να καταρτιστούν περίπου 1.000 άτομα.

2. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να δώσουν στους εκπαιδευομένους τις αναγκαίες γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες για:

Τηδυναμικήπροσαρμογήκαιτησυνεχήαναβάθμισητωνγνώσεωνκαιδεξιοτήτωντωνανέργων

Τηβελτίωσητωνεπαγγελματικώντουςπροσόντωνμεστόχοτηδιευκόλυνσητηςπρόσβασήςτουςστηναγοράεργασίας

Τηνεξοικείωσητωνανέργωνσεέναδιαρκώςμεταλλασσόμενοεργασιακόπεριβάλλον, όπουυπάρχουννέαδεδομένασεό,τιαφοράστηντεχνολογικήεξέλιξη, αλλάκαιστονεκσυγχρονισμότωνμεθόδωνεργασίας

Τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ανέργων

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια όλων των επιμορφωτικών προγραμμάτων για άτομα μεσ χετική προϋπηρεσία θα ανακοινωθεί με την εκπόνηση του προγράμματος εκτωνοποίων το 50% θα είναι θεωρία κα ιτο 50% πρακτική Η διάρκεια ποικίλε ιανά πρόγραμμα από 24 μέχρ ι60 διδακτικέ ςώρες.

Ταπρογράμματαθαδιατίθενταικαθ όλητηδιάρκειατου2013.

4. ΤΑΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στοπλαίσιοτουπρογράμματοςθαπροσφέρονταιταπαρακάτω

αντικείμενα/ ειδικότητες:

1. ΕνεργειακοίΕπιθεωρητές

2. ΠιστοποιημένοισυγκολλητέςκατάΕΝ287-1

3. ΤεχνικοίΑσφαλείαςΒ΄κατηγορίας

4. Βασικέςγνώσειςκαιδεξιότητεςστηνπληροφορική

5. Α Βοήθειες

6. ΓραμματεύςΔιευθύνσεως

7. ΣχεδίασημεχρήσηAUTOCAD

8. Τεχνικόςσυντήρησηςκαυστήρων& λεβήτων

9. ΤεχνικόςηλεκτρικώνεγκαταστάσεωνσύμφωναμεHD 384

10. Τεχνίτηςψυκτικώνεγκαταστάσεων

11. Πωλητήςσεπερίοδοκρίση

12. ΠροσωπικόΙδιωτικώνΕπιχειρήσεωνπαροχήςυπηρεσιώνασφάλειας(security)

13. Busıess English I & II

14. ΤεχνικάΑγγλικά

15. ΟργάνωσηΑποθήκης

16. ΒοηθόςΛογιστή

17. ΕμψυχωτήςΤουρισμού

18. Μέλοςπληρώματοςσκαφώναναψυχής

19. Μπουφετζής

20. Σερβιτόρος

21. Διοργανωτήςτουριστικώνπακέτων

22. Οικοξεναγός

23. Διοργανωτήςπολιτιστικούτουρισμού

24. Διοργανωτήςγαστρονομικούτουρισμού

25. Οροφοκόμος

26. Ηλεκτρολόγοςαυτοκινήτων

27. Μηχανικόςαυτοκινήτων

28. Coaching πωλητών

29. Συνοδοίυπερηλίκων

30. Νοσηλευτές

31. Οικονομικάγιαμηοικονομικούς

32. Τεχνίτεςφωτοβολταϊκώνσυστημάτων

33. Ηλιοθερμικέςεγκαταστάσεις

34. Φυσικοχημικέςμέθοδοιεπεξεργασίαςνερού& υγρώναποβλήτων

35. Ολοκληρωμένεςμέθοδοιασφάλειαςμεταφορών

36. Project Management

37. Εισαγωγήστηντεχνολογίατουφυσικούαερίου

 

Ταανωτέρωπρογράμματαθαπραγματοποιηθούνσεεπαναλαμβανόμενουςκύκλουςανάλογαμετηνπληρότητατωντμημάτωνανάτρίμηνο

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

5. ΗΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τοπρόγραμμαθαολοκληρωθείσεδύοφάσειςκαθ όλητηδιάρκειατου2013.

Η 1φάσητουπρογράμματοςθαδιεξαχθείαπότις15 Απριλίουέωςτις15 Ιουλίου2013.

Η 2ηφάσηθαδιεξαχθείαπότις10 Σεπτεμβρίουέωςτις10 Δεκεμβρίου2013.

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤοΚΕΚΙΒΕΠΕείναιπιστοποιημένοςφορέαςκατάEUROCERT ISO 9001:2008, καθώςεπίσηςκαιαπότοΕΣΥΔκατάΕΝ17024 σύμφωναμετασυστήματάτου Οισυμμετέχοντες, εφόσονπετύχουνστιςγραπτέςεξετάσεις, θαλάβουνπιστοποιητικόεπιτυχούςπαρακολούθησης ΟισυμμετέχοντεςπουθαεπιτύχουνστιςπροβλεπόμενεςεξετάσειςεπαγγελμάτωνπουείναιπιστοποιημένααπότοΕΝ7024, θαλάβουνπιστοποιητικόεπάρκειας

 

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.