Ο Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

περιεχόμενο

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.4172/2013 & 4174/2013)

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Κ.Φ.Ε.) ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ν.4174/2013) 

Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/201/ Φ.Ε.Κ. 167/Α’ (Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αντικαθιστά το Ν. 2238/1994 από την 1η Ιανουαρίου 2014 – Τι θα ισχύσει στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Ημερομηνίεςδιεξαγωγής

Αθήνα: Τρίτη 01 Οκτωβρίου, 17:00 – 22:00 (Crowne Plaza Hotel)

Θεσσαλονίκη: Πέμπτη 03 Οκτωβρίου, 17:00- 22:00 (The Met Hotel)

Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς,

Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Ειδικός σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, Ε.Γ.Λ.Σ., και φορολογικών ελέγχων

Σεποιούςαπευθύνεται:

Λογιστές – Φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων

ΑναλυτικήΘεματολογία:

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

– Έννοια φορολογικής κατοικίας

– Έννοια φορολογικού έτους

– Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

-Κατηγορίες (πηγές) προέλευσης του εισοδήματος. (Μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, απόδοση κεφαλαίου και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου).

-Έννοιες του ακαθαρίστου και του καθαρού – φορολογητέου εισοδήματος. Απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα

-Προσδιορισμός ανά κατηγορία εισοδήματος του φόρου των φυσικών προσώπων

– Έννοια της συστηματικής διενέργειας επιχειρηματικών πράξεων

– Φορολογία της επιχειρηματικής δραστηριότητας

– Επιχειρηματικές δαπάνες, Χαρακτηριστικά στοιχεία που καθιστούν μια επιχειρηματική δαπάνη εκπιπτόμενη από τα ακαθάριστα έσοδα.

– Ενιαίοι κανόνες αποτίμησης αποθεμάτων για τις ανάγκες της φορολογίας και της λογιστικής.

– Νέοι κανόνες για τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

– Νέος τρόπος διαγραφής των επισφαλών απαιτήσεων.

– Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

– Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

– Μείωση φόρου στη θέση του αφορολογήτου ορίου. Δαπάνες που παρέχουν μείωση φόρου σε όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, πως θα γίνεται η παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Φορολογία αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού.

– Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Τι ισχύει πλέον για τη σύσταση εταιρειών και την αύξηση του κεφαλαίου. Τι ισχύει για την απόκτηση ακινήτων. Πως φορολογείται η διαφορά τεκμηρίων. Ανάλωση κεφαλαίου, πως σχηματίζονται και πως δηλώνονται τα φορολογικά αποταμιεύματα. Πότε μεταφέρεται τυχόν αρνητικό υπόλοιπο και πότε μηδενίζεται η διαφορά.

– Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια). Όλες οι αλλαγές.

– Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

– Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια.

– Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων.

– Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.

– Ελαφρύνσεις και επιβαρύνσεις από τις νέες διατάξεις.

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

– Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. Παραδείγματα

– Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Παραδείγματα.

– Φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.).

– Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.

– Ελαφρύνσεις και επιβαρύνσεις από τις νέες διατάξεις.

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος

– Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα). Οι νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα).

– Λοιπές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

– Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού

– Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων

– Επισφαλείς απαιτήσεις. Νέος τρόπος υπολογισμού.

– Μεταφορά ζημιών. Πότε δεν μπορεί να μεταφέρονται οι ζημιές.

– Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών (Κατάργηση ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων. Πως θα προσδιορίζεται από τον φορολογικό έλεγχο το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα όσων έχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας).

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

Καταπολέμηση φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής

– Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

– Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες

Διοικητικές Κυρώσεις για αδικήματα φοροδιαφυγής (Ν.4174/2013)

– Τόκοι

– Πρόστιμα

– Λοιπές κυρώσεις

Αξία Σεμιναρίου: Εταιρείες 200€

Φυσικά πρόσωπα & Ελ.Επαγγελματίες 150€

Ισχύει ειδική προσφορά 2+1(με 2 συμμετοχές +1 εντελώς ΔΩΡΕΑΝ)

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,45%

Ολιγομελή Τμήματα μέχρι 30 άτομα

Ως υλικό θα δοθεί ειδική έκδοση 200 σελίδων που επιμελήθηκε ο κ. Κορομηλάς, καθώς και Βεβαίωση παρακολούθησης

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, εδώ

ΠληροφορίεςΕγγραφές

Βασιλική ΧατζηθεοδώρουΧρύσα ΣιούρλαT. 2310 30.90.33 & 30.90.11Μ. 6941 580141

F. 2310 30.90.15

info@proseminars.gr

www.proseminars.gr

 

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.