Κρυμμένα μυστικά για την πληροφορική

περιεχόμενο

Στο μηχανογραφικό δελτίο του 2013 οι μαθητές θα βρουν πληθώρα τμημάτων πληροφορικής που είναι κατανεμημένα στο 1ο, 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο.Η κατανομή τους αυτή κάνει αμέσως αντιληπτό ότι μαθητές της τεχνολογικής, της θετικής άλλα και της θεωρητικής κατεύθυνσης μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα της πληροφορικής. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε κάποια τμήματα πληροφορικής που αξίζουν την προσοχή των μαθητών.

Α. Θεωρητική κατεύθυνση και πληροφορικήΌσο και αν φαντάζει ασυμβίβαστο οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν επαγγελματικά με την πληροφορική εάν επιλέξουν στο μηχανογραφικό δυο τμήματα που βρίσκονται στην περιφέρεια. Πρόκειται για τα τμήματα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στη Μυτιλήνη και το Διαχείρισης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στο Αγρίνιο.
Διαχείριση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
Οι φοιτητές του τμήματος διδάσκονται μαθήματα τόσο των ανθρωπιστικών επιστημών όπως η Ιστορία, Λαϊκός Πολιτισμός, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Ιστορία Κινηματογράφου, Ιστορία της Τέχνης όσο και μαθήματα πληροφορικής όπως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Βάσεις Δεδομένων, Δομημένος Προγραμματισμός, Οπτικός Προγραμματισμός κ.α.Με βάση τα μαθήματα αυτά γίνεται αντιληπτό ότι παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε:• Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού
• Υπουργεία και Οργανισμοί του Δημοσίου με αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη μουσείων και μνημείων.
• Οργανισμοί και Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την διαμόρφωση πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισμό.
• Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης και Πολιτιστικούς Οργανισμούς με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.
• Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες (εκπαιδευτική τεχνολογία).
• Φορείς και Επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες.
• Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς (3D Graphics, CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο – Internet), και εταιρίες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
• Εθνικούς και διεθνείς Φορείς και Οργανισμούς για την προβολή και διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.
• Βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης.
• Φορείς προαγωγής έρευνας (Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα), και φορείς παραγωγής στελεχών έρευνας σε τομείς πολιτισμού

Εκκρεμούν τα επαγγελματικά δικαιώματα

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται ακόμα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε ότι σε προκήρυξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με Αρ. Πρωτ: 602/19/3926 οι απόφοιτοι εντάσσονται στον κλάδο της Πληροφορικής. Παραθέτουμε το σχετικό χωρίο:
Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί των εξής Σχολών ή τμημάτων ΑΕΙ:

Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τηλεματικής, …ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Μυτιλήνη

Παραπλήσιο πρόγραμμα σπουδών με το τμήμα του Αγρινίου έχει και το τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του τμήματος οι πτυχιούχοι, οι οποίοι ορίζονται ως πτυχιούχοι “Πολιτισμικής Πληροφορικής”, έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη Σχεδίαση και την Ανάπτυξη Λογισμικού, Εφαρμογών Πολυμέσων και Ψηφιακών Οπτικοακουστικών Προϊόντων, για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της Πολιτιστικής Πληροφορίας.

Χώροι εργασίας:

Οι Πολιτισμικοί Πληροφορικοί μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα:

• Στο δημόσιο τομέα ως καθηγητές πληροφορικής (ΠΕ19)
• Στον ιδιωτικό τομέα, σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εκπαιδευτικούς φορείς
• Στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση για τη διδασκαλία αντικειμένων της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
• Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι συνεργάτες σε θεματικές που αφορούν την πολιτιστική προβολή με τη χρήση εφαρμογών Η/Υ
• Σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάδοση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και συναφών εφαρμογών λογισμικού
• Σε διαφημιστικές εταιρείες
• Σε τμήματα μάρκετινγκ εταιρειών και οργανισμών
• Σε εταιρείες και οργανισμούς παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού
• Σε εταιρείες post-production για επεξεργασία βίντεο, παραγωγή animation, δυσδιάστατων (2D) και τρισδιάστατων (3D) γραφικών
• Σε οργανισμούς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ηλεκτρονικών εκδόσεων
• Σε οργανισμούς και ιδρύματα που διαχειρίζονται πολιτιστικά αγαθά (μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, πολιτιστικές επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.ο.κ.).
• Σε εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού

Επαγγελματική πορεία αποφοίτων τμήματος

Στο δικτυακό τόπο του τμήματος υπάρχει σχετικός σύνδεσμος ο οποίος και παρουσιάζει την επαγγελματική πορεία αποφοίτων του τμήματος. Αξίζει όσοι ενδιαφέρονται για το τμήμα να τον επισκεφτούν για να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες για τους χώρους εργασίας. Για τον σύνδεσμο πατήστε εδώ.

Β. Ψηφιακών συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά. Προβάδισμα για την απασχόληση στα δημόσια σχολεία.

Το τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά αξίζει την προσοχή των μαθητών γιατί όσοι αποφοιτήσουν έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την εργασία τους στη δημόσια εκπαίδευση. Είναι το μοναδικό τμήμα πληροφορικής που ανήκει στις καθηγητικές σχολές. Τι σημαίνει αυτό;

Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας για διορισμό στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προηγούνται οι έχοντες παιδαγωγική κατάρτιση. Όσοι τελειώσουν το τμήμα των Ψηφιακών Συστημάτων την έχουν αυτομάτως σε αντίθεση με τους αποφοίτους των άλλων τμημάτων πληροφορικής που για να την αποκτήσουν πρέπει να κάνουν ένα μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά ή να φοιτήσουν στην ΑΣΠΑΙΤΕ, χάνοντας χρόνο και χρήμα.

Παραθέτουμε σχετικά αναφορά για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις επαγγελματικές δυνατότητες που ορίζονται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 44/2009 ΦΕΚ Α΄ 58/8-4-2009 «Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»). Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα. Συγκεκριμένα το πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται:
• Στα προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής φορέων του Δημοσίου όπως ορίζονται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ Α΄ 315/8-4-2003).
• Στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως ορίζονται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 268/2004, ΦΕΚ Α΄ 268/8-4-2004).
Επιπλέον, το Τμήμα ανήκει στις καθηγητικές σχολές σύμφωνα με το ΦΕΚ 156/A’/4-9-2009, Άρθρο 39, το οποίο ορίζει ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 19 Πληροφορικής.

Γ. Πληροφορική και Τηλεματική / Πληροφορική με εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Στο μηχανογραφικό δελτίο του 2013 οι μαθητές θα βρουν τμήματα πληροφορικής με πολλά υποσχόμενους τίτλους όπως τα τμήματα πληροφορικής και τηλεματικής ή πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοϊατρική. Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απόφοιτοι των πιο πάνω τμημάτων έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα με αυτούς των άλλων σχολών της πληροφορικής. Απλά τα πιο πάνω τμήματα έχουν προσανατολισμένο το πρόγραμμά τους στην τηλεματική ή τη βιοϊατρική. Με αυτούς όμως τους δυο τομείς μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά και οι απόφοιτοι των άλλων τμημάτων. Για παράδειγμα ένας πτυχιούχος πληροφορικής μπορεί να εκπονήσει μεταπτυχιακό στην «Τηλεματική» ή στην πληροφορική ιατρική. Χωρίς να απορρίπτουμε τα πιο πάνω τμήματα θα συνιστούσαμε στους μαθητές την επιλογή πιο γενικών σπουδών και την περαιτέρω εξειδίκευσή τους μέσα από ένα μεταπτυχιακό.

Ιατρική Πληροφορική μια ειδικότητα με προοπτικές

Η εξειδίκευση σε μια επιστήμη όπως είναι η πληροφορική είναι αναγκαία. Είναι φυσικά απαραίτητο οι φοιτητές να επιλέξουν μια εξειδίκευση που θα δώσει προστιθέμενη αξία στο πτυχίο τους και περισσότερες επιλογές στην αγορά εργασίας. Ξεχωρίσαμε από την πληθώρα των μεταπτυχιακών αυτό της Ιατρικής Πληροφορικής του ΑΠΘ και το «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός του πρώτου προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης σε τομείς τεχνολογικών εφαρμογών στην Ιατρική έρευνα, τα οποία θα είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας ανωτέρου επιπέδου, που σήμερα είναι δυνατό να προσφερθούν μόνο στο εξωτερικό.

Το ΠΡΟ.ΜΕ.Σ.Ι.Π του Αριστοτελείου απονέμει:

α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στους εξής τομείς της Ιατρικής Πληροφορικής:
i. Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας
ii. Βιοϊατρική Τεχνολογία
iii. Ιατρική Τηλεματική

Το Π.Μ.Σ του Πανεπιστημίου Αθηνών απονέμει δύο τίτλους σπουδών:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις κατευθύνσεις:
Πληροφορική στην Ιατρική, Βιοπληροφορική
Όσοι ειδικευτούν στην ιατρική πληροφορική μπορούν να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα και εξειδικευμένες εταιρίες πληροφορικής. Αυξάνουν λοιπόν τις επαγγελματικές τους επιλογές.

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος
Υπ.διδάκτωρ Π.Θ, Ερευνητικός υπεύθυνος Employ
Πηγή: www.newsbeast.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.