Το Mediterranean College στις επτά σχολές του, προσφέρει αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα - bachelor's σε συνεργασία με κορυφαία Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Κατηγορίες:
Περιοχή:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη

Αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα έξι διαφορετικών σχολών από το New York College σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια σε Αμερική, Γαλλία και Μ. Βρετανία.

Κατηγορίες:
Περιοχή:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Φορέας:
New York College

Το Mediterranean College στις επτά σχολές του, προσφέρει αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα - bachelor's σε συνεργασία με κορυφαία Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Κατηγορίες:
Περιοχή:
Αθήνα
Φορέας:
Mediterranean College