Το όραμα του MBS είναι να γίνει ένα ηγετικό ιδιωτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Για να επιτύχει αυτό το όραμα, το MBS στοχεύει στην αδιάκοπη προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, στην επέκταση των λειτουργιών του και στην προσέλκυση υποψήφιων φοιτητών γύρω από τη Μεσόγειο.

Κατηγορίες:
Περιοχή:
Ηράκλειο

Το όραμα του MBS είναι να γίνει ένα ηγετικό ιδιωτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Για να επιτύχει αυτό το όραμα, το MBS στοχεύει στην αδιάκοπη προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, στην επέκταση των λειτουργιών του και στην προσέλκυση υποψήφιων φοιτητών γύρω από τη Μεσόγειο.

Κατηγορίες:
Περιοχή:
Αχαΐα

Το όραμα του MBS είναι να γίνει ένα ηγετικό ιδιωτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Για να επιτύχει αυτό το όραμα, το MBS στοχεύει στην αδιάκοπη προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, στην επέκταση των λειτουργιών του και στην προσέλκυση υποψήφιων φοιτητών γύρω από τη Μεσόγειο.

Κατηγορίες:
Περιοχή:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη