Το Mediterranean College στις επτά σχολές του, προσφέρει αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα - bachelor's σε συνεργασία με κορυφαία Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Κατηγορίες:
Περιοχή:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Φορέας:
Mediterranean College

Το Mediterranean College στις επτά σχολές του, προσφέρει αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα - master's σε συνεργασία με κορυφαία Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Κατηγορίες:
Περιοχή:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Φορέας:
Mediterranean College