Στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό μας στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης φροντίζουμε, ώστε το περιβάλλον να ενθαρρύνει τη μάθηση αξιοποιώντας τη φυσική περιέργεια των παιδιών και την έμφυτη διάθεση τους για εξερεύνηση και ανακαλύψεις.

Περιοχή:
Θεσσαλονίκη

Ο Σταθμός μας διαθέτει καλαίσθητους, φωτεινούς και ευχάριστους χώρους, με χρώματα και διακόσμηση που στοχεύει αφενός στην ανάπτυξη του αισθητικού κριτηρίου τους και αφετέρου στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα λειτουργεί ως αρωγός για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Περιοχή:
Ρόδος

Ο Σταθμός μας διαθέτει καλαίσθητους, φωτεινούς και ευχάριστους χώρους, με χρώματα και διακόσμηση που στοχεύει αφενός στην ανάπτυξη του αισθητικού κριτηρίου τους και αφετέρου στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα λειτουργεί ως αρωγός για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Περιοχή:
Αθήνα