Η Ελλάδα παράγει έρευνα!

περιεχόμενο

Και η συμβολή της στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, είναι εντυπωσιακή -ειδικά αναλογιζόμενοι το μέγεθος και τις υποδομές της χώρας μας. Η ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύμάτων που προέρχονται από Έλληνες ερευνητές βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία 15 έτη, όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία βελτιώνονται διαρκώς.

Μεγάλη δικαίωση όσων πιστεύουν και στηρίζουν την Ερευνα στην Ελλάδα: Η νέα μελέτη με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010, Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά – Scopus», που εκπόνησε το Εθνικό Κέντρου Τεκμηρίωσης, επιβεβαιώνει αυτό που όσοι ξενυχτούν στα διάφορα εργαστήρια και κλινικές ήδη γνωρίζουν:

1044280_524551077592367_53215704_nΑπό το 1996 μέχρι το 2010 (οπότε και ξεκίνησε η κρίση) ο αριθμός των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων αυξανόταν συνεχώς! Και μάλιστα με ρυθμούς σημαντικά μεγαλύτερους από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ.

Σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ η Ελλάδα παρουσιάζει μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης και στον αριθμό των αναφορών (= βασικός δείκτης της απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων).

Την 5ετία 1996-2000 ο μέσος όρος των αναφορών στις ελληνικές δημοσιεύσεις ήταν μόλις 2,45.

Κατά την 5ετία 2006-2010 ανέβηκε στο 4,98 -στον ΟΟΣΑ ήταν 4,79-

…ενώ το ποσοστό δημοσιεύσεων που περιλαμβάνουν αναφορές για τις ελληνικές δημοσιεύσεις έφθασε το 65,6% (αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η αναγνωρισιμότητα και η απήχηση του ερευνητικού έργου των ημεδαπών επιστημόνων στη διεθνή κοινότητα).

Τα επιστημονικά πεδία δημοσιεύσεων για το 2010:
«Φυσικές Επιστήμες» (53,4%)
«Ιατρική & Επιστήμες Υγείας» (42%),

Την 5ετία 2006-2010 οι Έλληνες επιστήμονες συνεργάσθηκαν με επιστήμονες από 166 χώρες σε όλο τον κόσμο (κυρίως από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία).

Η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον

Το 2010, για πρώτη φορά μετά από μια μακρόχρονη ανοδική πορεία, σημειώνεται κάμψη στην ελληνική παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που οι ελληνικές δημοσιεύσεις όσον αφορά την απήχηση, την πρωτοτυπία, την ποιότητα και την αναγνωρισιμότητα τοποθετούνται δυναμικά στο διεθνές περιβάλλον: οι συνολικοί δείκτες και η θέση της Ελλάδας στην ΕΕ, τον ΟΟΣΑ και διεθνώς αναβαθμίζονται, η απήχηση των δημοσιεύσεων αυξάνεται και οι επιδόσεις των φορέων βελτιώνονται. Ο αριθμός των αναφορών στις ελληνικές δημοσιεύσεις, ο οποίος αποτελεί και τη βάση για τον υπολογισμό των βιβλιομετρικών δεικτών, συνεχίζει να αυξάνεται.

Αναλυτικότερα:

• Όσον αφορά τον αριθμό των αναφορών, η Ελλάδα παρουσιάζει επίσης, μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1996-2010. Την πενταετία 2006-2010 οι ελληνικές δημοσιεύσεις έλαβαν 277.130 αναφορές, αριθμό σχεδόν πενταπλάσιο από το 1996.

• Ο σχετικός δείκτης απήχησης των ελληνικών δημοσιεύσεων συνεχίζει την ανοδική πορεία που εμφανίζει σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, και λαμβάνοντας την τιμή 1,04 εμφανίζεται αντίστοιχος με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

• Βελτιωμένοι εμφανίζονται επίσης οι υπόλοιποι δείκτες που μετρήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης και σχετίζονται με την αναγνωρισιμότητα των ελλήνων επιστημόνων και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου στη διεθνή κοινότητα. Την 5ετία 2006-2010, το ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (% cited publications) για τις ελληνικές δημοσιεύσεις διαμορφώνεται σε 65,6%.

Κυριότεροι συντελεστές στην παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων

Τις περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις παράγουν τα εγχώρια πανεπιστήμια (79% κατά την 5ετία 2006-2010), οι δημόσιοι φορείς υγείας (14,3%) και τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας-ΓΓΕΤ (12%).
Ακολουθούν τα ΤΕΙ (5,2%), οι λοιποί δημόσιοι ερευνητικοί φορείς (3,3%) και οι ιδιωτικοί φορείς υγείας (2,6%).

Τα υψηλότερα ποσοστά ελληνικών δημοσιεύσεων με διεθνή απήχηση (δηλαδή που έχουν αναφορές από άλλες ξένες δημοσιεύσεις) πέτυχαν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, με 75%!

Οι 3 σημαντικότερες κατηγορίες ελληνικών φορέων, ως προς τον αριθμό δημοσιεύσεων, είναι κατά σειρά:
Πανεπιστήμια (79%),
Δημόσιοι Φορείς Υγείας (14,3%),
Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (12%).

Ακολουθούν:
ΤΕΙ (5,2%),
Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (3,3%),
Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (2,6%).

• Το 2010 οι περισσότερες κατηγορίες φορέων εμφανίζουν κάμψη στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους -εκτός από τα Ερευνητικά της ΓΓΕΤ.

• Τα υψηλότερα ποσοστά δημοσιεύσεων με αναφορές την 5ετία 2006-2010 επιτυγχάνουν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (75% ) και οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (69,5%).

• Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, με σχετικούς δείκτες απήχησης 1,20 και 1,18 αντίστοιχα.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία:
http://report03.metrics.ekt.gr/el/category_of_institutions
http://report03.metrics.ekt.gr/el/chapter3

Επιστημονικά πεδία ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων

Για την αποτύπωση της ερευνητικής δραστηριότητας σε επιστημονικούς τομείς χρησιμοποιήθηκαν τα 6 κύρια επιστημονικά πεδία “Natural Sciences”, “Engineering & Technology”, “Medical & Health Sciences”, “Agricultural Sciences”, “Social Sciences” και “Humanities” και οι υποκατηγορίες τους, σύμφωνα με το αναθεωρημένο εγχειρίδιο Frascati “Revised Field of Science and Technology Classification” του ΟΟΣΑ.

• Οι περισσότερες ελληνικές δημοσιεύσεις το 2010:
“Natural Sciences” (53,4%),
“Medical & Health Sciences” (42%),
“Engineering and Technology” (23,1%),
“Social Sciences” (10,7%),
“Agricultural Sciences” (5,1%),
“Humanities” (1,7%).

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές των 6 κύριων επιστημονικών πεδίων στις οποίες οι ελληνικές δημοσιεύσεις έχουν μεγαλύτερη απήχηση από το μέσο όρο των αντίστοιχων δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο:

Την 5ετία 2006-2010 οι θεματικές περιοχές με τους υψηλότερους δείκτες απήχησης ανά επιστημονικό πεδίο είναι:
– ”atmospheric science” (με σχετικό δείκτη απήχησης 1,35) στο πεδίο ”Natural Sciences”,
– “energy” (1,77) στο πεδίο “Engineering and Technology”,
– “critical care and intensive care medicine” (1,43) στο πεδίο “Medical and Health Sciences”,
– “food science” (1,10) στο πεδίο “Agricultural Sciences”,
– “transportation” (1,34) στο πεδίο “Social Sciences” και
– “archeology”(2,10) στο πεδίο “Humanities”.

http://report03.metrics.ekt.gr/el/appendixIII
http://report03.metrics.ekt.gr/el/chapter2.4

Συνεργασίες

Στη διάρκεια της 15ετίας 1996-2010 παρατηρείται μεγάλη αύξηση στο ποσοστό των δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται με συνεργασία, είτε με ελληνικούς είτε με ξένους φορείς.

• Το 2010 62,3% των ελληνικών δημοσιεύσεων είναι προϊόν συνεργασίας (το 1996 ήταν 51,5%).

• Τo 2010 39,5% των ελληνικών δημοσιεύσεων παράγεται με τη συνεργασία φορέων από το εξωτερικό ενώ στο 32,1% καταγράφεται συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων.

http://report03.metrics.ekt.gr/el/chapter2.5

Η νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά – Scopus», η οποία βασίζεται σε στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus του Εlsevier, διατίθεται οnline στη διεύθυνσηwww.ekt.gr/metrics/report03.

Πηγή: goodnews.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.