Mediterranean College

To Mediterranean College είνα το πρώτο ιδιωτικό Αγγλόφωνο Κολλέγιο στην Ελλάδα, από το 1977. Έκτοτε λειτουργεί αδιάλειπτα, σύμφωνα με εκπαιδευτικά συστήματα χωρών με μεγάλη παράδοση στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τηλέφωνο

+30 210 889 9600

Email

info@medcollege.edu.gr

Website

http://medcollege.edu.gr/

μάθετε περισσότερα

Περιγραφή

Τεστ περιγραφή

  • τεστ
  • τεστ 2
  • τεστ3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

on the map

Στον χάρτη

view more

Photo gallery

τα σεμινάρια

Προγράμματα σπουδών