Erasmus+: Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση και κατάρτισης της νεολαίας

περιεχόμενο

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Tο πρόγραμμα θα διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή, είναι αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευσης της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς. Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό. Επίσης, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Το Erasmus+ θα στηρίξει παράλληλα τις εθνικές προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Στον τομέα του αθλητισμού, θα χρηματοδοτήσει τοπικές δράσεις καθώς και διασυνοριακά σχέδια αντιμετώπισης προβλημάτων όπως οι στημένοι αγώνες, το ντοπάρισμα, η βία και ο ρατσισμός.

Το Erasmus+ συνιστά τη συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. Δεδομένου ότι αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το Erasmus+ παρέχει περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, και του αθλητισμού· εξάλλου, οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης έχουν απλουστευθεί, σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα.

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη:

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου στον τομέα της εκπαίδευσης·

των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση («ΕΚ2020»), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κριτηρίων αναφοράς·

της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης·

των συνολικών στόχων του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010 -2018)·

του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό· και

της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δράσεις παρούσας πρόσκλησης

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις:

Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων (Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας). Το εν λόγω σχέδιο κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

 •    Κινητικότητα Νέων.
 •    Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία.
 •    Κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας.
 •    Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών (Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας).
 •    Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής (Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας).

Επιλεξιμότητα φορέων

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε κάθε είδους οργανισμό που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και σε οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διάφορους τομείς (π.χ. τοπικές και περιφερειακές αρχές, ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), κέντρα αναγνώρισης και επικύρωσης, εμπορικά επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κέντρα προσανατολισμού, πολιτιστικές οργανώσεις).

Κριτήρια για την επιχορήγηση

Οι αιτήσεις για τις δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 •    Συνάφεια του σχεδίου
 •    Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου.
 •    Ποιότητα της ομάδας σχεδίου και του καθεστώτος συνεργασίας (για τη βασική δράση 2).
 •    Αντίκτυπος και διάδοση.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ανωτέρω δράσεις ορίζεται ως εξής:

 •    171.700.000 ευρώ (Σχέδια κινητικότητας νέων)
 •    362.299 (Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας)
 •    79,446 (Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας)

Η δε μέγιστη χρηματοδότηση έχει οριστεί ως εξής:

Ο προϋπολογισμός ενός σχεδίου κινητικότητας καταρτίζεται σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες χρηματοδότησης (π.χ. ανάλογα με την απόσταση του συμμετέχοντα, τη διάρκεια διαμονής, την κάλυψη ειδικών αναγκών, την κάλυψη έκτακτων δαπανών).

150.000 ευρώ/έτος-δηλ.12.500/μήνα (Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας).

50.000 ευρώ (Συναντήσεις διαρθρωμένου διαλόγου)

Προθεσμία περισσότερες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2015, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος καθώς και από το εθνικό σημείο επαφής του προγράμματος για τον τομέα της νεολαίας:

Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Τ.Κ.11143

Αθήνα, τηλ: 213-131-4450 έως 4464 (υπόψιν κας Α. Φιλίνης, Συντονίστριας Προγράμματος).
πηγή: neolaia.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.