Έξυπνη Εξειδίκευση & Μεσογειακές Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας

περιεχόμενο

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο έργο «Επαύξηση της Μεταφοράς Γνώσης και Καινοτομίας στις Μεσογειακές Χώρες» (Increasing Knowledge Transfer and Innovation in the MEDiterranean area – IKTIMED) το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Μεσογειακού Ευρωπαϊκού προγράμματος διακρατικής συνεργασίας MED. Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο με στόχο να ανιχνεύσει τις βέλτιστες πρακτικές ενίσχυσης της καινοτομίας και να δημιουργήσει νέα εργαλεία για την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και της ερευνητικής/επιστημονικής κοινότητας, όπως: οι Μεσογειακές Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα που αποτελούνται από ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια και συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (clusters).

IKTIMED

Ο γενικός στόχος του έργου IKTIMED είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δημιουργίας και ανάπτυξης ενός καινοτόμου μοντέλου συνεργασίας του ιδιωτικού & δημόσιου τομέα. Το μοντέλο αυτό αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και στην υποστήριξη προηγμένων  μεθοδολογιών για την επίτευξη της καινοτομίας μέσω της διάδοσης νέων τεχνολογιών και καινοτόμου τεχνογνωσίας. Το έργο έχει ως στόχο την προώθηση μιας καινοτόμου ολοκληρωμένης προσέγγισης για την περιοχή της Μεσογείου, αποσκοπώντας στη ενίσχυση της συνεργασίας και τη βέλτιστη αξιοποίηση στις Μεσογειακές περιοχές καινοτόμων συστημάτων, την ανάπτυξη νέων μοντέλων συνεργασιών μεταξύ των ερευνητικών κέντρων, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια προσέγγιση που ενθαρρύνει έναν νέο τρόπο για τη βιωσιμότητα/διατήρηση της καινοτομίας, μέσα από ένα ανοικτό, πιο δυναμικό μοντέλο καινοτομίας.

Το έργο ασχολείται με έξι θεματικές ενότητες που αποτελούν τους “σημαντικότερους” τομείς για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές ενότητες είναι:

Έξυπνη εξειδίκευση

Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης επικεντρώνεται στις περιφερειακές δυνάμεις και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τους, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ περιφερειών. Οι περιφέρειες που ηγούνται και διαθέτουν μια κρίσιμη μάζα μπορούν να επενδύσουν στην προώθηση μιας συγκεκριμένης περιφερειακής «βασικής» τεχνολογίας. Άλλες περιφέρειες μπορούν να επενδύσουν στην εφαρμογή αυτής της γνώσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή σε άλλους συναφείς τομείς.

Δημόσιοι Διαγωνισμοί & Ανοιχτή Καινοτομία

Οι δημόσιοι φορείς μπορούν να γίνουν καταλύτες και δημιουργοί ανοιχτής καινοτομίας προωθώντας νέες πρακτικές στις στρατηγικές των διαγωνισμών τους. Προτείνονται πολιτικές που εστιάζονται περισσότερο στο ζήτημα προσφοράς της καινοτομίας και λιγότερο στη ζήτηση της αγοράς μέσω των δημόσιων διαγωνισμών για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι Δημόσιοι Διαγωνισμοί θα πρέπει να αξιοποιούνται ως τμήματα μιας συνδυαστικής πολιτικής για την τόνωση της καινοτομίας.

Ανοικτή καινοτομία

Η ανοικτή καινοτομία είναι ένα σύγχρονο δυναμικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις κοιτάζουν τόσο από έξω προς τα μέσα, όσο και από μέσα προς τα έξω. Η καινοτομία βασίζεται στη γνώση ως ένα σύνολο προσόντων εκτός του πλαισίου των επιχειρήσεων και η συνεργασία είναι η οδός προς την αυθεντική γνώση, προκειμένου να παραχθούν νέες ιδέες που θα φτάσουν γρήγορα στην αγορά. Η ανοικτή καινοτομία προκαλείται από την ανάγκη των επιχειρήσεων να προβούν σε πιο εκτεταμένη χρήση των εξωτερικών ιδεών και τεχνολογιών.

Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ)

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, οι ΚΓΚ απαρτίζονται από ιδιαίτερα ολοκληρωμένα, δημιουργικά εταιρικά σχήματα, συμπεριλαμβανομένων φορέων από τους τομείς: της εκπαίδευσης, της τεχνολογικής έρευνας, των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, της δημόσιας και ιδιωτικής έρευνας, των περιφερειακών και εθνικών κυβερνήσεων, τα οποία παράγουν νέα μοντέλα  καινοτομίας και θα αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για άλλους.

Πολιτικές για την καινοτομία

Η πολιτική για την καινοτομία, ως μια πολύ-επίπεδη δραστηριότητα διακυβέρνησης και η ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής, κατανέμεται στα διάφορα επίπεδα των περιφερειακών πολιτικών.

Βάση Γνώσης

Επιδιώκεται ο προσδιορισμός και εφαρμογή κοινών διακρατικών μεθόδων και διαδικτυακών εργαλείων, προκειμένου να υπάρξει διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και συμβολή στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στη διάδοση και εφαρμογή της καινοτομίας και της πρόσβασης στα αποτελέσματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (RTD).

Στα πλαίσια του έργου, αναμένονται ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της καινοτομίας, της υιοθέτησης μεθοδολογιών μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας και επομένως στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.