Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πόσο θα κοστίσουν οι σπουδές

περιεχόμενο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πόσο θα κοστίσουν οι σπουδές

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πόσο θα κοστίσουν οι σπουδές

Ξεκίνησαν και φέτος οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για σπουδές σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ. Θεωρούμε σημαντικό στις δύσκολες οικονομικά εποχές να ενημερώσουμε τους υποψήφιους φοιτητές για το συνολικό κόστος των σπουδών τους καθώς και τις υποτροφίες που προσφέρονται αφού κάθε χρόνο παρατηρείται το φαινόμενο αρκετοί επιλεγέντες μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης να μη στέλνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στη θέση τους να καλούνται επιλαχόντες.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, υπ’ αριθμόν 2272Β/2012, το ποσό της συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών των νεοεισαχθέντων και των επανεγγραφέντων φοιτητών του ΕΑΠ διαμορφώνεται στο ποσό των 550 ευρώ ανά θεματική ενότητα για τα προπτυχιακά προγράμματα και σε 700 ευρώ ανά θεματική ενότητα στα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Ακολουθούν αναλυτικά πληροφορίες για το συνολικό κόστος σπουδών.

Προπτυχιακά προγράμματα: 6.600 ευρώ

Για τη λήψη πτυχίου σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση 12 θεματικών ενοτήτων. Το συνολικό ποσό που θα δαπανήσει ο φοιτητής διαμορφώνεται ως εξής: 12 Θ.Ε Χ 550 ευρώ = 6.600 ευρώ. Το πιο πάνω ποσό δεν καταβάλλεται εφάπαξ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΑΠ, ένας φοιτητής προπτυχιακού προγράμματος μπορεί να παρακολουθήσει έως και 3 θεματικές ενότητες το χρόνο άρα θα πληρώσει 1.650 ευρώ. Σε περίπτωση που επιλέξει λιγότερες ενότητες θα μειωθεί και το ποσό που θα καταβάλλει.

Να σημειώσουμε ότι το ποσό των 550 ευρώ καταβάλλεται για κάθε Θ.Ε και για διάρκεια σπουδών 6 έτη.

Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα το ύψος της συμμετοχής θα ευθυγραμμιστεί με εκείνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

Στα προγράμματα που έχουν εργαστήρια, η οικονομική συμμετοχή του φοιτητή σε καθένα από τα εργαστήρια αυτά, αντιστοιχεί σε μία Θ.Ε.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα: 3.500 ευρώ

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα το κόστος κάθε ενότητας, όπως προειπώθηκε, ανέρχεται σε 700 ευρώ. Για τη λήψη του μεταπτυχιακού απαιτείται η ολοκλήρωση 5 θεματικών ενοτήτων. Άρα το κόστος διαμορφώνεται στα 3.500 ευρώ (5 ΘΕ Χ 700 ευρώ).Όπως στα προπτυχιακά προγράμματα έτσι και στα μεταπτυχιακά ο μέγιστος αριθμός ΘΕ ανά έτος είναι 3. Άρα ο φοιτητής θα πληρώσει το πρώτο έτος 2.100 ευρώ και το δεύτερο έτος 1.400 ευρώ καθώς θα του έχουν απομείνει 2 θεματικές ενότητες.

Να αναφέρουμε ότι οι πρωτοετείς και οι επανεγγραφόμενοι φοιτητές καταβάλλουν 700 ΕΥΡΩ για κάθε Θ.Ε. και για διάρκεια σπουδών 4 έτη. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα το ύψος της συμμετοχής θα ευθυγραμμιστεί με εκείνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

Σπουδές σε προπτυχιακό πρόγραμμα από πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ: 5.500 ευρώ (υπό προϋποθέσεις)

Αν κάποιος είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θέλει να σπουδάσει σε ένα από τα πτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ σε περίπτωση που κάποια μαθήματα είναι κοινά με αυτά που θα παρακολουθήσει στο ΕΑΠ έχει το δικαίωμα μετά από σχετική αίτηση να ζητήσει την κατοχύρωση έως και 3 θεματικών ενοτήτων.

Για παράδειγμα ένας μαθηματικός που θέλει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της πληροφορικής πιθανόν να έχει παρακολουθήσει κάποια από τα προσφερόμενα μαθήματα του ΕΑΠ για το πρώτο του πτυχίο. Το κόστος στην περίπτωση αυτή διαμορφώνεται ως εξής: 9 Θ.Ε Χ 550 = 4.950 ευρώ. Για τις 3 Θ.Ε στις οποίες έχει εγκριθεί η κατοχύρωση θα πληρώσει το 1/ 3 δηλαδή 550 ευρώ. Άρα το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στην περίπτωση αυτή στα 5.500 ευρώ.

Τρόπος καταβολής των χρημάτων: Άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του ΕΑΠ, η καταβολή των δαπανών της φοίτησης μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόγραμμα είτε μέσω πιστωτικής κάρτας VISA ή MASTERCARD που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα.

Μέσω της πιστωτικής τα χρήματα μπορούν να καταβληθούν είτε εφάπαξ είτε σε 3 έως 5 άτοκες δόσεις.

Υποτροφίες

Σημαντική οικονομική ανάσα προσφέρουν οι υποτροφίες του ΕΑΠ που δίνονται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια άλλα και με κοινωνικοοικονομικά.

Υποτροφίες Αριστείας:

Προπτυχιακό πρόγραμμα:

Προϋποθέσεις: 3 θεματικές ενότητες το έτος με βαθμό σε κάθε μια εξ αυτών 8.5 και άνω.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα:

Προϋποθέσεις: 2 θεματικές ενότητες το έτος με βαθμό σε κάθε μια εξ αυτών 8.5 και άνω.

Η υποτροφία αριστείας θα αφορά στην απαλλαγή όσων θεματικών ενοτήτων δηλωθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

*Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση υποτροφίας αριστείας δεν αφορά διπλωματική εργασία και εργαστηριακούς κύκλους.

Τέλος, διασαφηνίζεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας.

Υποτροφίες με κριτήρια

Εκτός από τις υποτροφίες αριστείας προβλέπονται από τον κανονισμό του ΕΑΠ και υποτροφίες που δίνονται στους αιτούντες φοιτητές μετά από μοριοδότηση μιας σειράς κριτηρίων όπως είναι το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, ο βαθμός του πτυχίου ή του απολυτηρίου λυκείου. Η μοριοδότηση παρουσιάζεται αναλυτικά στο σε έγγραφο του ΕΑΠ το οποίο και επισυνάπτεται στις σελίδες 5 έως και 7.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης:

Για να διεκδικήσει ένας φοιτητής υποτροφία με βάση μοριοδοτούμενα κριτήρια καταθέτει σχετική αίτηση στο ΕΑΠ συνοδευόμενη με μια σειρά δικαιολογητικών. Δεν καταθέτουν αίτηση όπως προαναφέρθηκε όσοι δικαιούνται υποτροφία για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης υποτροφίας έχουν:

α) οι υποψήφιοι των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 6 έτη από το έτος εισαγωγής τους στο ΕΑΠ.

β) οι υποψήφιοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 3 έτη από το έτος εισαγωγής τους στο ΕΑΠ.

Διευκρινίζεται ότι η έγκριση υποτροφίας αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές που παρακολουθούν μία ή περισσότερες Θ.Ε., ή εργαστηριακούς κύκλους, ή εκπονούν Διπλωματική εργασία κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο αιτούνται τη μερική ή ολική απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών τους.

Διευκρινίζεται ότι οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του Ε.Α.Π. που έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και επιπλέον θεματικών ενοτήτων πέραν του ελάχιστου αριθμού Θ.Ε που απαιτεί το πρόγραμμα για την απόκτηση πτυχίου (ο αριθμός των επιπλέον Θ.Ε δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο), δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας και δεν δικαιούνται υποτροφία αριστείας.

Οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών που εγκρίνει η επιτροπή του ΕΑΠ αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Ε.Α.Π. στην Πάτρα και στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο.

Πόσοι φοιτητές έλαβαν υποτροφία το 2013-14

Με βάση τα στοιχεία του ΕΑΠ για το 2013-14 έλαβαν υποτροφίες αριστείας 92 φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων ενώ στα μεταπτυχιακά προγράμματα οι υποτροφίες έφθασαν τις 100.

Υποτροφίες για κοινωνικούς-οικονομικούς λόγους

Οι υποτροφίες αυτές όπως προειπώθηκε δίνονται βάσει του αριθμού μορίων που συγκεντρώνουν οι φοιτητές. Η μοριοδότηση παρουσιάζεται αναλυτικά στον κανονισμό υποτροφιών. Για το 2013-14 η βάση μορίων καθορίστηκε στα 29 μόρια. Για να έχετε μια εικόνα των μορίων το χαμηλό εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ δίνει 25 μόρια. Αν κάποιος επίσης είναι παντρεμένος με 1 παιδί λαμβάνει άλλα 7 μόρια.

Το 2013-14, 29 μόρια και άνω είχαν 423 φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων και 486 φοιτητές μεταπτυχιακών.

Πηγή: news.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.