Δωρεάν σεμινάρια το Σεπτέμβριο στο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

περιεχόμενο

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι δημόσιος φορέας. Δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από το ΤΕΕ. Αποστολή του, πέραν των άλλων, όσο βαθαίνει η κρίση, να αντιμετωπίσει την απροθυμία των μηχανικών να ενημερώνονται πάνω στην επιστήμη τους, όταν δεν την ασκούν.

Να ανοίγει διόδους απασχόλησης, κόντρα στη μεγαλύτερη ύφεση που έχει παρουσιασθεί σε αναπτυγμένη χώρα ποτέ στον κόσμο. Το γεγονός αυτό καθορίζει έναν κοινό τόπο στον οποίο συναντώνται ολοένα και περισσότερο τα μέλη του τεχνικού κόσμου, μετατρέποντας το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ σε έναν φορέα τον οποίο διαχειρίζονται αυτοί στους οποίους ανήκει.

Με την εθελοντική προσφορά συναδέλφων μηχανικών ξεκινάει μια σειρά δωρεάν σεμιναρίων υψηλού επιπέδου, εισαγωγής και εμβάθυνσης σε κρίσιμα επιστημονικά και επαγγελματικά ζητήματα. Δείτε τη λίστα των σεμιναρίων η οποία και διαρκώς θα διευρύνεται.

Μια σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση στις χωρικές απεικονίσεις

Η προσέγγιση που επιχειρείται στο πλαίσιο αυτών των διαλέξεων στηρίζεται στην άποψη που θεωρεί ότι: Οι χάρτες είναι χωρικές απεικονίσεις που διαμορφώνουν νοητικές χωρικές απεικονίσεις, η δε απεικόνιση είναι μια πράξη δημιουργίας γνώσεων. Στηρίζεται ακόμα στην άποψη ότι δεν υπάρχει μια μοναδική σωστή επιστημονική, ή μη επιστημονική, προσέγγιση στο πως λειτουργούν οι χάρτες. Η πρόθεση είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα κατανόησης της απεικόνισης σαν γενικής έννοιας, αν θέλουμε να καταλάβουμε τους χάρτες. Η έννοια της απεικόνισης είναι θεμελιακή σε όλες τις προσεγγίσεις που μπορούν να παρθούν στη χαρτογραφία. Εξετάζοντας την απεικόνιη σε διάφορα επίπεδα και προσεγγίζοντάς την από διαφορετικές οπτικές, μπορεί να αποκτηθεί μια άποψη για το πώς λειτουργούν οι χάρτες και η άποψη αυτή να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό του χαρτογραφικού συμβολισμού και του χαρτογραφικού σχεδίου.

Η οπτική, η επικρατέστερη αυτή τη στιγμή και αυτή που υιοθετείται εδώ, αποδέχεται τη λειτουργία της χαρτογραφίας σαν αυτής που δημιουργεί ερμηνευτικές, γραφικές περιλήψεις (απεικονίσεις) των χωρικών πληροφοριών και έχει σαν στόχο την παραγωγή συστηματικά, πιο λειτουργικών χαρτών.

Η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση της χαρτογραφικής απεικόνισης αντιμετωπίζει το χάρτη σαν αναπαράσταση του κόσμου σε τρία επίπεδα προσέγγισης:

Το λεκτικό – το λειτουργικό –το γνωσιακό

Ο χάρτης εξετάζεται εδώ σαν μια από τις πολλές δυναμικές απεικονίσεις των φαινομένων στο χώρο, που μπορεί να αναζητήσει ένας χρήστης σαν πηγή πληροφοριών, ή μια βοήθεια, στις λήψεις αποφάσεων και συμπεριφορών στο χώρο. Δίνεται έμφαση, στο πως ο χάρτης «απεικονίζει» και με τη λεκτική και με τη σημειωτική έννοια και, πως η όραση και η γνώση απεικονίζουν αυτήν την αναπαράσταση σε μορφές που επιτρέπουν στον αναγνώστη του χάρτη την πρόσβαση στις έννοιες. Η αλληλεπίδραση του χρήστη του χάρτη και του χάρτη αντιμετωπίζεται σαν ένα σύνθετο πρόβλημα επεξεργασίας πληροφοριών, στο οποίο δημιουργείται μια σειρά νευρολογικών και έπειτα γνωσιακών αναπαραστάσεων αυτού που βλέπεται και αυτές οι απεικονίσεις εξετάζονται χρησιμοποιώντας σχήματα (νοητικές απεικονίσεις) που προσφέρουν ένα πλαίσιο (ή θέτουν τα όρια), μέσα στο οποίο η εικόνα που γίνεται αντιληπτή από το χάρτη μπορεί να γίνει κατανοητή.

Η λεκτική προσέγγιση στην αναπαράσταση μπορεί να θεωρηθεί σαν το επίπεδο του νοήματος με την ευρύτερη έννοια του όρου. Αυτή η προσέγγιση ασχολείται με το πώς τα σύμβολα προσλαμβάνουν το νόημά τους και πως εμείς μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες μορφές συμβολισμού. Λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα της έννοιας (π.χ. ειδικά και γενικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά), μαζί με την ετυμολογία της έννοιας των συμβόλων και οποιαδήποτε εθνογραφική διαφοροποίηση μπορεί να υπάρχει. Σύμφωνα με το ανωτέρο πλαίσιο οι διαλέξεις θα περιλαμβάνουν εισαγωγικά θέματα σχετικά με:

 • την όραση
 • την όραση και οπτική αντίληψη
 • την όραση και οπτική γνώση
 • τις νοητικές κατηγορίες
 • τις αναπαραστάσεις γνώσεων και τα γνωσιακά σχήματα
 • τα στοιχεία γραφικής σημειολογίας
 • τη σημασιολογία και σύνταξη των χαρτογραφικών συμβόλων
 • τη πραγματολογία των χαρτογραφικών συμβόλων

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βασιλική Φιλιππακοπούλου, πρ. καθηγήτρια ΕΜΠ/Τομέα Χαρτογραφίας

Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση και η επιμόρφωση στα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και στις μελλοντικές προοπτικές εξέλιξής τους .Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά δήλωσης συμμετοχής. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί απογευματινές ώρες (17:00-21:00).

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται είναι οι εξής :

 • Εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Θερμικά Ηλιακά συστήματα
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα
 • Συστήματα Βιομάζας
 • Συστήματα Κανονικής Γεωθερμίας
 • Τεχνολογίες Αξιοποίησης Γεωθερμίας στα κτήρια
 • Συστήματα Αιολικής Ενέργειας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Θ. Σαφάκας, πρ. πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Για το σχέδιο Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2013

Ο 3ος κύκλος θα πραγματοποιηθεί 23-30 Σεπτεμβρίου. Οι εκπαιδευόμενοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας για την ένταξή τους στο συγκεκριμένο τμήμα. (Η λίστα είναι στη διάθεση όποιου επιθυμεί να ενημερωθεί). Θα ακολουθήσουν σύντομα κι άλλοι κύκλοι.

Εισαγωγή. Τα τελευταία 30 χρόνια η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε σε τεχνολογία αιχμής, μ ε αποτέλεσμα την σύνταξη 2 εκδόσεων του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, του ΚΤΣ-85, και ΚΤΣ-97, και τώρα ήδη πραγματοποιείται η Αναθεώρηση του ΚΤΣ-2013.

Το Σεμινάριο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο γιατί παρουσιάζει και αναλύει όλες αυτές τις αλλαγές που μεσολάβησαν μέχρι το 2013.

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η κατάρτιση και η επιμόρφωση στα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του νέου Ευρωπαϊκού Προτύπου για το σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, και στις επερχόμενες αλλαγές από την Αναθεώρηση του ΚΤΣ-2013.

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους Μηχανικούς, υπεύθυνους Παραγωγής και Ποιότητας, Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος, Επιβλέποντες Μηχανικούς καθώς και σε Μελετητικά Γραφεία, που θα έχουν την ευθύνη σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τα τεχνικά έργα (specifiers).

Θεματολογία – Εκπαιδευτικές ενότητες

 • Εισαγωγή στην Τεχνολογία Σκυροδέματος
 • Πρότυπα, Προδιαγραφές, Κανονισμοί
 • Το νέο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
 • Αναθεώρηση ΚΤΣ-2013
 • Εργοστασιακά ελεγχόμενο σκυρόδεμα (Factory Production Control)
 • Κατηγορίες περιβάλλοντος (exposure class)
 • Οργάνωση ελέγχου ποιότητας
 • Το Εργοταξιακό Εργαστήριο
 • Επιθεώρηση Μονάδος Ετοίμου Σκυροδέματος
 • Παρακολούθηση διεξαγωγής μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος στο εργαστήριο ΑΛΦΑ ΤΕΣΤ “Από τον ΚΤΣ-97 έως τον ΚΤΣ-2013”

Διάρκεια: 16 ώρες. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας με δήλωση συμμετοχής. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί πρωινές ώρες (10:00-14:00).

Εισηγητής: Ν. Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, μέλος Επιτροπής Σύνταξης του ΚΤΣ-97 και του ΚΤΣ-2013.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Τα σεμινάρια αρχικά προγραμματίζονται στην Αθήνα.

Πηγή: epixeiro.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.