Δημόσια ΙΕΚ: Ερωτηματικά για τη λειτουργία τους!

περιεχόμενο

Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Δημοσίων ΙΕΚ, με επιστολή τους καλούν τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη να μεριμνήσεις για τη λειτουργία των Δημόσιων ΙΕΚ!

Συγκεκριμένα:

Προς: – Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Κον Νικόλαο Φίλη
ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ Ή ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ∆.ΙΕΚ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ;
Αρ. Πρωτ.:0064
Κύριε Υπουργέ
το χειρότερο όλων είναι ο εμπαιγμός.
Πάρτε άμεσα θέση και γνωστοποιήστε σε χιλιάδες ενδιαφερόμενους (καταρτιζόμενους – γονείς – εκπαιδευτές) τους οποίους έχετε σε ομηρία, θα λειτουργήσουν τα ∆.ΙΕΚ εξ.2015Β! Ναι ή Όχι; Πώς και Πότε;
Κύριε Υπουργέ

Για ποιό ∆ημόσιο σχολείο υπεραμύνεστε όταν ακόμα τα ∆ημόσια ΙΕΚ είναι κλειστά!!!

Σε ποιά Ευρωπαϊκή χώρα, ποιά εκπαιδευτική βαθμίδα; στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου παραμένει ανενεργή; Μόνο τα Ελληνικά ∆ΙΕΚ!

Καταγράφεται ένα νέο ρεκόρ από ιδρύσεως του θεσμού της Κατάρτισης, παραβιάζοντας και παρατυπώντας ταυτόχρονα τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας των ∆ΙΕΚ, αρ.5954 άρθρο 9, ν.4186/2013 » το διδακτικό έτος στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης άρχεται την 1η Οκτωβρίου και σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής μετατίθεται την αμέσως επόμενη ∆ευτέρα και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους. Περιλαμβάνει, δε, δύο εξάμηνα φοίτησης …..»
Κύριε Υπουργέ

Για ποιό ∆ημόσιο σχολείο υπεραμύνεστε όταν με κλειστά ακόμα τα ∆ΙΕΚ οδηγείτε τους καταρτιζόμενους στα αντίστοιχα ιδιωτικά;
Κύριε Υπουργέ το πιθανότερο είναι να αγνοείται την αδημονία, την αγωνία των παιδιών και των οικογενειών τους για την χωρίς λόγο ή για λόγους που μόνο εσείς γνωρίζεται, καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας των ∆ΙΕΚ, αναγκάζοντας τους να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη…
Κύριε Υπουργέ το πιθανότερο είναι να αγνοείται ότι αυτές οι πρακτικές υποθάλπουν έναν εμπαιγμό απέναντι στους χιλιάδες εκπαιδευτές που κατά πλειοψηφία πλέον βιοπορούν έχοντας ως αποκλειστική απασχόληση λίγες ώρες στα ∆ΙΕΚ και αυτή την στιγμή τους έχετε καθηλώσει σε καθεστώς ανεργίας.
Να σας υπενθυμίσουμε παράλληλα ότι έχετε ακόμα απλήρωτα τα δεδουλευμένα του προηγούμενου εξαμήνου.
Κύριε Υπουργέ έχει γίνει κατανοητή η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των εννοιών «εκπαίδευση» και «κατάρτιση» ; Εάν ναι τότε προς τι η τοποθέτηση καθηγητών της ∆ευτεροβάθμιας χωρίς επαγγελματική εμπειρία στα ∆ΙΕΚ; Η θέση των κατά τ ́άλλα άξιων συναδέλφων είναι αυτή για την οποία έχουν ταχθεί να υπηρετούν, το σχολειό. Σχολεία με τεράστια κενά. Η διακριτή διαφορά ως ο νόμος ορίζει:

α) Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, για τη γενική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της ∆ια Βίου Μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή.

β) Η επάρκεια και η διαρκής ανανέωση και επικαιροποίηση των προσόντων των εκπαιδευτών όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης.»
Κύριε Υπουργέ

Με την αδικαιολόγητη απόφαση σας το πολύπαθο Μητρώο Εκπαιδευτών (διατάξεις του άρθρου 12, παρ.7 του Νόμου 4823/2014, ΦΕΚ 189Α! 10-09-2014) «7. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α ́ 163) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Από 1.9.2015 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.» για άλλη μια φορά καθίσταται γεφύρι της Άρτας «ολημερίς το χτίζατε το βράδυ εγκρεμιζόνταν».
Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι περίπου 5000, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές περίπου 3300 ήτοι ποσοστό 67% το οποίο έχει καταβάλει το όχι ευκαταφρόνητο παράβολο των 120€, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και έχει επιμορφωθεί, έχει υποστεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες εξέτασης και αξιολογηθεί αποτελεί σαφώς επαρκεί αριθμό για να καλυφθούν οι απαιτούμενες εκπαιδευτικές ανάγκες λειτουργίας των ∆.ΙΕΚ.

Όσες αναβολές και αν δώσετε πάντα θα υπάρχουν αυτοί που «δεν πρόλαβαν» εκτός και αν η απόφαση σας έχει άλλους προσανατολισμούς.

Κύριε Υπουργέ

– σας καλούμε άμεσα να βάλλεται ένα τέρμα στην αγωνία χιλιάδων ανθρώπων και στην διαρκή υποβάθμιση του θεσμού της Κατάρτισης. Ανοίξτε επιτέλους τα ∆.ΙΕΚ!

– σας καλούμε άμεσα να ανακοινώσετε το χρονοδιάγραμμα του εξαμήνου 2015Β! να διευκρινίσετε το πως και πότε θα καλυφτούν οι έως και σήμερα τουλάχιστον 6 χαμένες (οι οποίες με τους υφιστάμενους ρυθμούς ή την άγνοια θα γίνουν περισσότερες)από τις 15 προβλεπόμενες εβδομάδες κατάρτισης .

– σας καλούμε άμεσα να μας απαντήσετε γιατί όταν τα λειτουργικά έξοδα των ∆ΙΕΚ τα οποία ανέρχονται περίπου στα 20.000.000€ το χρόνο εκ των οποίων τα περίπου10.000.000€ ικανοποιούν την αντιμισθία των εκπαιδευτών, έχουν προβλεφτεί μόλις 4.000.000€ για όλο το 2016;

Η σωστή κατάρτιση απαιτεί προγραμματισμό, θέλει χρόνο, μεθοδολογία και όχι fast track διαδικασίες.

– σας καλούμε άμεσα να εξοφλήσετε τα δεδουλευμένα των εκπαιδευτών του προηγούμενου εξαμήνου.

– σας καλούμε να πλαισιωθείτε από έμπειρους συνεργάτες που γνωρίζουν εκ των έσω (πιστέψτε μας, υπάρχουν!) τα χρόνια λειτουργικά προβλήματα των ∆.ΙΕΚ και τους αγνοείται.

– σας καλούμε να μας πείτε γιατί ακόμα ιδρύετε και λειτουργείτε τμήματα και ειδικότητες χωρίς να υπάρχουν κανονισμοί κατάρτισης, προγράμματα σπουδών, επαγγελματικά περιγράμματα.

– σας καλούμε να δώσετε άμεσα λύση, να απαντήσετε για τις προθέσεις σας εκτός και εάν η καθυστέρηση αυτή υποκρύπτει μεθοδεύσεις που εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα.

Ο Πρόεδρος ∆ημήτρης Χαριλάου
Γ. Γραμματέας Νεκτάριος Μπεχράκης

 

πηγή: neolaia.gr

 

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.