Αιτήσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

περιεχόμενο

Από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Περίπου 10.000 θέσεις θα έχουν φέτος στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Ο αριθμός αυτός αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και είναι 5.110 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές και 4.890 θέσεις για προπτυχιακές.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου από την 1η Νοεμβρίου έως τη 10η Δεκεμβρίου 2013. Η δημόσια και ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση των υποψηφίων φοιτητών του ΕΑΠ, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 στα γραφεία του ιδρύματος στην Πάτρα, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης). Ο αριθμός των θέσεων για τις προπτυχιακές σπουδές κατανέμεται ως εξής:

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 200, Πληροφορική 1.000, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1.500, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 1.100, Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1.000, Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 90.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού παρεχομένων θέσεων στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών υποψηφίων για πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις.

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών
Δεδομένου ότι ο αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές είναι συνήθως μικρότερος από τον αριθμό των ενδιαφερομένων να σπουδάσουν, γίνεται, εάν χρειάζεται, ηλεκτρονική κλήρωση των υποψήφιων φοιτητών, με την παρουσία εισαγγελικής αρχής για την εξασφάλιση του αδιάβλητου.

Στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων, προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται με νέα διαδικασία κλήρωσης.

Εισάγονται επίσης στο ΕΑΠ φοιτητές-άτομα με ειδικές ανάγκες, σε ποσοστό 3% επιπλέον των καθορισμένων θέσεων για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Σε περίπτωση που σε ένα πρόγραμμα σπουδών οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από το ποσοστό 3% των καθορισμένων θέσεων θα διεξάγεται κλήρωση. Στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Masters) εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων, προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση.

Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται με νέα διαδικασία κλήρωσης.

Επιπλέον, μπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο πρόσθετος αριθμός παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ με προσωποπαγή θέση, τα οποία δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο αριθμός των θέσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου αριθμού των παρεχόμενων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Για την επιλογή και την εγγραφή των ενδιαφερομένων στις εν λόγω θέσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν και για τους υπόλοιπους υποψηφίους που εγγράφονται στα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ.

Το παραπάνω ποσοστό είναι συνολικό και κατανέμεται ανάλογα στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που υπάρχουν.

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε ένα πρόγραμμα, ο αριθμός των θέσεων που αναλογεί στο πρόγραμμα αυτό κατανέμεται ανάλογα σε άλλα προγράμματα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Πρόσφατα το ΕΑΠ ανακοίνωσε ότι:

Στους φοιτητές παρέχεται πλέον η δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση εικονικών τάξεων (virtual classes), στηριγμένων στις υπηρεσίες νέων τεχνολογιών, επικοινωνίας και πληροφοριών.

Θεσμοθετούνται για πρώτη φορά οι Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.), καθεμία από τις οποίες καλύπτει ένα διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, και θα περιλαμβάνει αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων, επιπλέον του θεωρητικού περιεχομένου σπουδών που δύναται να περιλαμβάνει. Οι φοιτητές λαμβάνουν στο σπίτι τους και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό και, ορισμένες φορές, σε ηλεκτρονική μορφή), που είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της μάθησης από απόσταση.

Για κάθε Θ.Ε. έχει υπολογιστεί ότι χρειάζεται μελέτη περίπου 10 ωρών εβδομαδιαίως. Κάθε Θ.Ε. προπτυχιακού προγράμματος σπουδών αποτελείται από 800 περίπου σελίδες εξεταστέας ύλης και κάθε Θ.Ε. μεταπτυχιακού προγράμματος από 1.000 περίπου σελίδες.

Ωστόσο, είναι ευνόητο ότι οι παραπάνω αριθμοί σελίδων είναι ενδεικτικοί και διαφέρουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, ανάλογα με το περιεχόμενό του και τις απαιτήσεις του.

Το ΕΑΠ με αριθμούς

1 Προπτυχιακοί φοιτητές: Ενεργοί 14.720, Εγγεγραμμένοι 17.786.
2 Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Ενεργοί 11.741, Εγγεγραμμένοι 13.330.
Αριθμός προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών: 31.
Αριθμός προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων: 203.
5 Υποψήφιοι φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13: 39.945
6 Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13: 7.700+210(ΑΜΕA)+350 (KΑΘΗΓ. TEI).
Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14: 34.860.
Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14: 7.700+195(ΑΜΕA)+380 (KΑΘΗΓ. TEI)
Αριθμός προσφερόμενων προπτυχιακών θέσεων για το έτος 2014-15 είναι 4.890
10 Αριθμός προσφερόμενων μεταπτυχιακών θέσεων για το έτος 2014 -5 είναι 5.110.

Πηγή: ethnos.gr (Άρθρο της Νικολίτσα Τρίγκα)

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.