Πανεπιστήμιο Αιγαίου: «Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία – Νησιωτική Ανάπτυξη»

περιεχόμενο

logo-greek-small_204Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει την χαρά να σας προσκαλέσει στο Θερινό Σχολείο Νάξου 2013 ‘Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Νησιωτικότητα & Τοπική Ανάπτυξη’, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15-28 Ιουλίου 2013 στην Χώρα Νάξου, με την υποστήριξη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος – Παιδείας – Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α).

Οργάνωση

Το Θερινό Σχολείο του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει υλοποιηθεί με επιτυχία τα προηγούμενα οκτώ (8) συνεχή χρόνια (2003-2011) στις Λεύκες Πάρου, ενώ στην περσινή ακαδημαϊκή περίοδο 2011-2012 υλοποιήθηκε στην Χώρα Νάξου (Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).

Με την υλοποίηση του Θερινού Σχολείου Νάξου 2013 καλύπτεται το σημαντικό κενό που υπάρχει στο γνωστικό αντικείμενο της Νησιωτικής Καινοτομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ειδικά στην Ελλάδα, όπου ο νησιωτικός χώρος αποτελεί ένα μεγάλο και ευαίσθητο γεωγραφικό χώρο με αρκετές ιδιαιτερότητες, περιορισμούς αλλά και σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης καινοτομιών, ανθρώπινου, πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου. Η γεωγραφική περιοχή του Αιγαίου που αποτελεί τη φυσική κοιτίδα του νησιωτικού χώρου με τη σύγχρονη παγκόσμια ακτινοβολία της καθίσταται -με την ευκαιρία της πραγματοποίησης αυτού του Θερινού Σχολείου- ως Κέντρο Μελέτης της Νησιωτικότητας και της Τοπικής Καινοτομικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, κατοχυρώνεται η πρωτοπορία στον συντονισμό των ανάλογων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διεπιστημονικής προσέγγισης στο χώρο της Περιφερειακής Καινοτομικής Νησιωτικής Ανάπτυξης.

Στόχοι

Στόχος του Θερινού Σχολείου Νάξου 2013 είναι η μελέτη των θεμάτων τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Νησιωτικότητας και στο σύγχρονο περιβάλλον της κρίσης, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, και των κοινωνικό-πολιτικών και χωρικών μεταβολών. Η προσέγγιση που θα δοθεί στο Θερινό Σχολείο είναι διεπιστημονική, όπως απαιτεί η σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, με ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση μεθόδων προγραμματισμού και περιφερειακής ανάπτυξης, σύγχρονες τεχνικές & μεθόδους οικονομικής γεωγραφίας, μεθόδων επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων και κοινωνιολογικών μεθόδων στην προσέγγιση της Περιφερειακής Νησιωτικής Ανάπτυξης και ιδιαίτερα στην προσέγγιση της Οικονομικής Γεωγραφίας και της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η σύνδεση και παρουσίαση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομικής δραστηριότητας στον ελληνικό νησιωτικό χώρο και η διάδοσή της στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Η ανάδειξη της σημασίας της επιχειρηματικότητας και της καινοτομικής δραστηριότητας ως συνδετικού κρίκου μεταξύ της περιφερειακής γεωγραφικής νησιωτικής ανάπτυξης (πρόκειται για ερευνητικό πεδίο στον τομέα της οικονομικής γεωγραφίας που έχει τύχει της αναλόγου αναγνώρισης από τη διεθνή κοινότητα).

Η παρουσίαση της αναγκαιότητας διεπιστημονικής προσέγγισης στην έρευνα και διδασκαλία της περιφερειακής γεωγραφικής νησιωτικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα στον Ελληνικό νησιωτικό χώρο του Αιγαίου (στις Κυκλάδες) που «συνθέτουν» ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο οικονομικό και πολιτιστικό στοιχείο της χώρας μας.

Θεματoλογία

Η θεματολογία του Θερινού Σχολείου Νάξου 2013 σχετίζεται τόσο με την βασική και σύγχρονη θεματολογία της Οικονομικής Γεωγραφίας, της Οικονομικής του Χώρου όσο και με την σύγχρονη θεματολογία της Περιφερειακής Επιστήμης (περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής). Πιο συγκεκριμένα, στην σύγχρονη εποχή της διεθνούς οικονομικής κρίσης το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στρέφεται στους τομείς και στα μέσα εκείνα που μπορούν να ενισχύσουν την αναπτυξιακή οικονομική δραστηριότητα και να δημιουργήσουν θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την περιφερειακή αναπτυξιακή διαδικασία στον νησιωτικό χώρο, όπως οι τομείς του τουρισμού, ναυτιλίας και πολιτισμού. Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να αναπτύξει όλες εκείνες τις σύγχρονες θεωρίες, τις μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές που θα μπορέσουν να συμβάλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των ανωτέρω τομέων και κλάδων, αλλά και των συγκριτικών εκείνων πλεονεκτημάτων που διαθέτει η νησιωτική περιφέρεια. Τα παραπάνω συναρτώνται στενά με την ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας της φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του νησιωτικού χώρου (περιοχές ιδιαίτερα αξιόλογου φυσικού κάλλους, αγροτικό τοπίο, παραδοσιακοί οικισμοί και κτίρια) καθώς και με τις κατάλληλες υποδομές. Και τα θέματα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής προσπάθειας για τον νησιωτικό χώρο.

Παρακολούθηση/Πιστοποιητικό

Το Θερινό Σχολείο Νάξου 2013 θα λάβει χώρα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου (15-28 Ιουλίου 2013) στην Χώρα Νάξου. Οι σεμιναριακές δραστηριότητες του Θερινού Σχολείου θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής των Ουρσουλινών, γνωστή και ως Σχολή Καζαντζάκη, http://www.e-naxos.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=419&Itemid=280), που ευγενικά παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α).

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά μαθήματα όσο και επιτόπια άσκηση κατά τις πρωινές ώρες και διαλέξεις-σεμινάρια από επιλεγμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές και ερευνητές κατά τις απογευματινές ώρες. Εκτός από τις καθημερινές διαλέξεις, οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το θερινό σχολείο θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες και σε επιτόπιες έρευνες πεδίου, γεγονός που θα εμπλουτίζει τις θεωρητικές γνώσεις των διαλέξεων και θα συμβάλλει στην καλύτερη εμπέδωσή τους. Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες φοιτητές θα εργαστούν σε ομάδες, ώστε να εκπονήσουν μια επιτόπια έρευνα σε κατηγορίες όπως οι ακόλουθες:

  • Αγροτική Ανάπτυξη και Εξέλιξη
  • Τουριστική Ανάπτυξη στoν χώρο του Αιγαίο
  • Ορυκτός Πλούτος και Ανάπτυξη στο Αιγαίο
  • Ευρωπαϊκή Ένωση και Νησιωτική Πολιτική
  • Οικιστικό Δίκτυο και Μεταφορές στο Αιγαίο
  • Οικονομική Ανάπτυξη του Αιγαίου μέσα από τη «Δια Βίου Μάθηση»

Οι ερευνητικές δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου θα παρουσιασθούν στο τέλος των εργασιών του Θερινού Σχολείου, στις 26 & 27.07.2013, σε panel κριτών αποτελούμενο από ακαδημαϊκούς δασκάλους, στελέχη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάσκοντες καθηγητές και επιστήμονες του θερινού σχολείου Νάξου. Επίσης έχει αποφασισθεί η δημοσίευση των κειμένων των εισηγήσεων, καθώς και των ερευνητικών εργασιών σε ένα βιβλίο-τόμο Πρακτικών (στα Ελληνικά), και επίσης η δημοσίευση παράλληλων κειμένων (στα Αγγλικά) ως Ειδική Έκδοση (Special Issues) σε επιλεγμένο διεθνές επιστημονικό έντυπο/περιοδικό. Τέλος, οι διαλέξεις θα συνδυασθούν με σειρά εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα διοργανώσει το ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Γλώσσα

Βασική γλώσσα των σεμιναρίων θα είναι τόσο τα Ελληνικά όσο και τα Αγγλικά. Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή ξένων καθηγητών που θα χρησιμοποιηθούν τα Αγγλικά θα γίνεται με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά (που θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη από τους διοργανωτές – υπεύθυνους).

Στο τέλος της παρακολούθησης των μαθημάτων, θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα θερινών σχολείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Πηγή: neolaia.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.