80 μόνιμοι στο Λιμενικό Σώμα

περιεχόμενο

Η προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος αφορά την πρόσληψη 80 μόνιμων εκ των οποίων οι 48 θα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, οι 16 διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και οι υπόλοιποι 16 θα είναι πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών.   Οι αιτήσεις γίνονται δεχτές μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2013.

Πιο αναλυτικά η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως εξής:

α. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού αριθμού, δηλ. σαράντα οκτώ (48) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι αναφερομένων Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή κατόχους του ομώνυμου πτυχίου Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:

(1) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ

Τμήμα Νομικής

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

(2) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Νομικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Πληροφορικής

(3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τμήμα Στατιστικής

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

(4) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

(5) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

(6) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

Τμήμα Διοίκησης, Τεχνολογίας

(7) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 (8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Οικονομικών

(9) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τμήμα Νομικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Πολιτικής Επιστήμης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

(10) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

(11) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα επιστημών της θάλασσας

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μαθηματικών – Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

(12) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Πληροφορικής

(13) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΣΙΤΗΜΩΝ

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

(14) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης (μεταφέρθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο)

β. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού, δηλ. δέκα έξι (16) θέσεις, από διπλωματούχους Πλοιάρχους ή Μηχανικούς προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ή Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ) που κατανέμονται ειδικότερα σε εννέα (09) θέσεις Πλοιάρχων και εφτά (07) θέσεις Μηχανικών.

γ. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού, δηλ. δέκα έξι (16) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι αναφερομένων Σχολών και Τμημάτων Πολυτεχνείων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:

(1) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολή Χημικών Μηχανικών

Σχολή Μηχανικών Μεταλλίων Μεταλλουργών

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

(2) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

(3) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

(4) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

(5) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

(6) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας

(7) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι υποψήφιοι πέραν των αναφερομένων προσόντων πρέπει:

α. Να μην έχουν υπερβεί το εικοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους οι προερχόμενοι από ιδιώτες (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1986 και μετά) ή το τριακοστό έκτο έτος οι εν ενεργεία μόνιμοι Ανθ/στές Λ.Σ., Υπαξ/κοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες που υπηρετούσαν την 19-7-2001 (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1977 και μετά) ή το τριακοστό έτος της ηλικίας τους οι ονομαζόμενοι μετά την 19-7-2001 ως Κελευστές ΛΣ και Λιμενοφύλακες (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1983 και μετά). Τα προαναφερθέντα όρια ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

β. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

γ. Να είναι οι άνδρες στρατολογικά εντάξει, δηλαδή να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι), ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία [αρθ. 59-65 του Ν. 3421/2005 (Α΄ 302) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

δ. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.

ε. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα, (3) υπηρεσίες διαδικτύου.

στ. Να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ της παρούσας. Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

ζ. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:

(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.

(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχομένης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

(3) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

η. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.

θ. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ι. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία αξιολόγησης αλλά και για τις ευεργετούμενες κατηγορίες υποψηφίων μπορείτε να βρείτε εδώ.

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.