7.700 θέσεις φέτος για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο

περιεχόμενο

Παρά το γεγονός ότι οι σχολές που μπορεί να σπουδάσει κάποιος είναι περιορισμένες, η επιλογή του Ανοικτού Πανεπιστημίου της χώρας μας είναι μια εξαιρετική διέξοδος για πολλούς νέους.

Τα πτυχία που προσφέρει είναι ισότιμα των υπολοίπων ελληνικών ΑΕΙ, οι σπουδές είναι ευέλικτες διότι είναι εξ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, πράγμα που σημαίνει ότι ο φοιτητής μπορεί και να εργάζεται ταυτόχρονα.

Βέβαια οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι σπουδές στο ΕΑΠ είναι εξαιρετικά απαιτητικές και γι΄ αυτό πολλοί εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Φέτος, το ίδρυμα προσφέρει 7.700 θέσεις για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, ενώ οι υποψήφιοι υπολογίζονται κοντά στους 35.000. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής μόνο για ένα πρόγραμμα.

Αν κάποιος υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, στον έλεγχο που θα γίνει θα απορριφθεί, ακόμα και αν μετά την ηλεκτρονική κατάταξη βρίσκεται μεταξύ των προσωρινώς επιλεγέντων. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2013 στα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα. Το Ε.Α.Π. παρέχει σήμερα Πτυχία, Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters), Διδακτορικά Διπλώματα, Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης, Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης, Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Θεματικών Ενοτήτων. Δεδομένου ότι ο αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές είναι συνήθως μικρότερος από τον αριθμό των ενδιαφερομένων να σπουδάσουν, γίνεται, εάν χρειάζεται, ηλεκτρονική κλήρωση των υποψήφιων φοιτητών, με την παρουσία εισαγγελικής αρχής για την εξασφάλιση του αδιάβλητου.

Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών στα προγράμματα σπουδών δημοσιεύεται τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, σε μία της Θεσσαλονίκης και σε μία της έδρας του ΕΑΠ.

Προγράμματα
Στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων, προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση. Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται με νέα διαδικασία κλήρωσης.

Εισάγονται επίσης στο ΕΑΠ φοιτητές – Ατομα με Ειδικές Ανάγκες – σε ποσοστό 3% επιπλέον των καθορισμένων θέσεων για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Σε περίπτωση που σε ένα πρόγραμμα σπουδών οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από το ποσοστό 3% των καθορισμένων θέσεων θα διεξάγεται κλήρωση.

Οι φοιτητές για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης καθώς και για τη συμμετοχής τους στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιβαρύνονται με την καταβολή οικονομικής συμμετοχής. Συγκεκριμένα: Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 όλοι οι φοιτητές του Ε.Α.Π., πρωτοετείς και επανεγγραφόμενοι καταβάλλουν 550 ευρώ για κάθε Θ.Ε. και για διάρκεια σπουδών 6 έτη. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα το ύψος της συμμετοχής θα ευθυγραμμιστεί με εκείνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους. Στα προγράμματα που έχουν εργαστήρια, η οικονομική συμμετοχή του φοιτητή σε καθένα από τα εργαστήρια αυτά, αντιστοιχεί σε μία Θ.Ε. Για ένα ποσοστό φοιτητών, χορηγείται βάσει οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων υποτροφία μερικής ή ολικής απαλλαγής από την παραπάνω συμμετοχή. Η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών. «Σπουδάζω με Υποτροφία»

Δωρεάν Υποτροφίες πλήρους φοίτησης προσφέρονται σε νέους και νέες που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα δίδακτρα του μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού προγράμματος που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, στα πλαίσια των δράσεών του για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, το πρόγραμμα «ΣΠΟΥΔΑΖΩ με ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ». Αντικείμενο της δράσης, είναι η παροχή ΔΩΡΕΑΝ υποτροφιών, πλήρους διάρκειας, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, σε νέους και νέες, που τοποθετούνται ανάμεσα στις ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες.

Τμηματική καταβολή οικονομικής συμμετοχής
Δυνατότητα τμηματικής καταβολής της οικονομικής συμμετοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, χωρίς πιστωτική κάρτα, σε δύο δόσεις, για επανεγγραφόμενους φοιτητές

Για φέτος το ΕΑΠ αποφάσισε για όσους επανεγγραφόμενους φοιτητές δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του τρόπου πληρωμής της οικονομικής τους συμμετοχής με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, τα ακόλουθα:

α) την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής για τη δήλωση Θ.Ε. ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 σε δύο δόσεις, ως εξής:

i) το ήμισυ της οικονομικής συμμετοχής με τη δήλωση της/των Θ.Ε. του επόμενου ακαδημαϊκού έτους,

ii) το υπόλοιπο μέχρι και την 3η Σεπτεμβρίου 2013,

β) η δήλωση της/των Θ.Ε. θα θεωρείται, μέχρι και την εξόφληση της οικονομικής συμμετοχής, ως εκδήλωση ενδιαφέροντος,

γ) η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστικοποίηση της εξόφλησης της οικονομικής συμμετοχής,

δ) η συγκρότηση των τμημάτων θα γίνει από το αρμόδιο Τμήμα του Ιδρύματος, το αργότερο μέχρι 15/9/2013,

ε) σε περίπτωση μη καταβολής της 2ης δόσης, δεν θα πραγματοποιείται εγγραφή και θα επιστρέφεται το ποσό της 1ης δόσης, αφαιρούμενου του ποσού του διδακτικού υλικού που θα έχει αποσταλεί και

στ) η παραπάνω ρύθμιση θα αφορά μόνο στις επανεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Διευκρινίζεται ότι όσοι φοιτητές έχουν ήδη καταβάλει εξ ολοκλήρου την οικονομική τους συμμετοχή, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, δεν εμπίπτουν στην παραπάνω ρύθμιση

Πηγή: thebest.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.