4900… Θέσεις κατάρτισης για ανέργους – Η υποβολή ξεκίνησε

περιεχόμενο

«Κατάρτηση με επιχορήγηση ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» είναι ο τίτλος του νέου προγράμματος για ανέργους που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με στόχο να καταρτίσει 4900 ανέργους -κυρίως τεχνίτες και μηχανικούς- αλλά και να βρει δουλειά στο 30% εξ’ αυτών.

 

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, έχει ξεκινήσει από τις 22 Οκτωβρίου οπότε μπορείτε να σπεύσετε για την υποβολή αίτησης. Το «παράθυρο» θα κλείσει στις 14 Ιανουαρίου 2013 αλλά επειδή μεσολαβούν οι γιορτές των Χριστουγέννων, καλό είναι να ψαχτείτε από τώρα. Τα κίνητρα είναι πολύ ισχυρά. Προβλέπεται αμοιβή 2000 ευρώ (μεικτά) για όποιον ολοκληρώσει το πρόγραμμα ενώ με βάση την προκήρυξη, το 30% θα απασχοληθεί υποχρεωτικά σε εργοδότες όπου και θα μπορεί να συμπληρώσει τουλάχιστον 100 ένσημα.

 

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες απαντήσεις. Εφόσον σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον, μπορείτε να βρείτε ακόμη περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr

 

 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που έχετε, είναι οι εξής:

1. Τι είναι η δράση κατάρτισης με επιχορήγηση ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας και υποχρεωτική απασχόληση;

Η δράση αυτή είναι ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (voucher) που οδηγεί σε υποχρεωτική απασχόληση των ανέργων τεχνιτών και μηχανικών που θα συμμετάσχουν σε αυτήν. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των ανέργων στο μεταλλευτικό κλάδο και στον κλάδο άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, στη σύζευξη της κατάρτισης με τις ανάγκες σε εξειδίκευση που απαιτεί η παραγωγική βάση της οικονομίας και στη μείωση της ανεργίας στους κλάδους αυτούς.

 

2. Ποιός χρηματοδοτεί τη δράση αυτή;

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

3. Το ΤΕΕ είναι εξ ολοκλήρου αρμόδιος φορέας για τη δράση αυτή;

Το ΤΕΕ για τη δράση αυτή έχει συναρμοδιότητα με την ΕΥΕ/ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας. Οι επιμέρους αρμοδιότητες του ΤΕΕ και της ΕΥΕ/ΕΚΤ καθορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που έχει εκδοθεί από κοινού και από τους δύο φορείς.

 

4. Πώς θα ενημερώνομαι για τη δράση;

Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του συστήματος επιταγών κατάρτισης (voucher) www.voucher.gov.gr, και από το Γραφείο Υποδοχής που έχει στήσει το ΤΕΕ αποκλειστικά για τη δράση αυτή στην έδρα του στην Αθήνα [Νίκης 4, πλατεία Συντάγματος, 1ος όροφος (τηλ. 3291 222)] και θα λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 17.00.

 

5. Ποιοί μπορούν να συμμετέχουν στη δράση;

Ως εκπαιδευόμενοι, στη δράση μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι τεχνίτες κάτοχοι επαγγελματικού διπλώματος των προαναφερόμενων κλάδων (πχ. μεταλλωρύχοι, λατόμοι, εφαρμοστές μηχανών, ηλεκτροτεχνίτες εγκαταστάσεων, χειριστές εγκαταστάσεων χημικής επεξεργασίας κλπ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, καθώς και διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι (ΜΜΜ), Μηχανολόγοι (ΜΜ), Ηλεκτρολόγοι (ΗΜ) και Χημικοί Μηχανικοί (ΧΜ) εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών ΤΕΕ. Επίσης, ως πάροχοι της κατάρτισης μπορούν να συμμετέσχουν στη δράση πιστοποιημένα ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ που που είναι πιστοποιημένα στο θεματικό πεδίο «Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών».

 

6. Υπάρχουν περιορισμοί στο δικαίωμα συμμετοχής στη δράση;

Σε ότι αφορά στους τεχνίτες, θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, να κατέχουν επαγγελματικό δίπλωμα ή άδεια ειδικότητας συναφή με τις κατηγορίες 7, 8 και 9 κατά ΣΤΕΠ-92 ή/και να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες κατά ΣΤΑΚΟΔ-08 (βλ. Παραρτήματα ΙΑ & ΙΒ της Πρόσκλησης). Σε ότι αφορά στους διπλωματούχους μηχανικούς γίνονται δεκτοί μόνο Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργοί (ΜΜΜ), Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ΗΜ), Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΜΜ) & Χημικοί Μηχανικοί (ΧΜ) που είναι μέλη του ΤΕΕ. Σε ότι αφορά στους τεχνίτες & διπλωματούχους μηχανικούς δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει κατά το τελευταίο δίμηνο άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Επίσης, δεν επιτρέπεται υποβολή αίτησης σε περισσότερες της μίας Διοικητικής Περιφέρειας, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής (για τεχνίτες & διπλωματούχους μηχανικούς).

 

7. Είναι η συμμετοχή των ανέργων επιδοτούμενη;

Η συμμετοχή των ανέργων μηχανικών και τεχνιτών είναι επιδοτούμενη. Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης της δράσης θα λάβει 2.000 ευρώ μικτά. Για να καταβληθεί το ποσό αυτό, πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα κατάρτισης αλλιώς ο ωφελούμενος δεν δικαιούται να λάβει ούτε μέρος του ποσού αυτού. Η επιδότηση του ανέργου περιλαμβάνει και το κόστος της κατάρτισής του που ανέρχεται στο ποσό των 4.240 ευρώ. Το ποσό αυτό όμως το λαμβάνει το ΚΕΚ για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχε στον άνεργο.

 

8. Πότε και πώς θα πάρω το επίδομα κατάρτισης;

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής απασχόλησης και μετά την έκδοση Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ για την έγκριση πληρωμής του εκπαιδευτικού επιδόματος.

 

9. Μπορώ να λαμβάνω ταυτόχρονα με τη συμμετοχή μου σε πρόγραμμα κατάρτισης της δράσης και το επίδομα ανεργίας;

Όχι. Για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα κατάρτισης των επιδοτούμενων ανέργων, αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας. Ο χρόνος όμως που διαρκεί η κατάρτιση, συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. Η αναστολή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ γίνεται αυτόματα κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, ενώ για να επανακαταβληθεί το επίδομα ανεργίας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κάνει αίτηση εκ νέου στον ΟΑΕΔ.

 

10. Εάν χάσω την ιδιότητα του εγγεγραμμένου ανέργου, μπορώ να ολοκληρώσω το πρόγραμμα;

Όχι. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος χάσει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου ανέργου στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, οποτεδήποτε από την ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα κατάρτισης έως και την ολοκλήρωση του, τότε διαγράφεται αυτοδίκαια από αυτό και η επιταγή κατάρτισής του ακυρώνεται, ακόμα και αν έχει ήδη εκδοθεί.

 

11. Πού θα κάνω αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr.

Για τυχόν υποστήριξη ή οποιαδήποτε απορία κατά την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι (μηχανικοί και τεχνίτες) μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk (γραφείο υποδοχής) του ΤΕΕ (τηλ. 2103291222, Νίκης 4, 1ος όροφος Αθήνα) αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς.

 

12. Πώς θα γίνει η επιλογή αυτών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα;

Η επιλογή τόσο των τεχνιτών όσο και των διπλωματούχων μηχανικών θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Για τους ανέργους τεχνίτες (μέγιστος αριθμός μορίων 120) βάσει : α) διάρκειας συνεχόμενης ανεργίας (max 40 μόρια), β) ηλικίας υποψηφίου (max 30 μόρια) , γ) ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος ατομικού ή/και συζύγου (max 20 μόρια) και δ) αποδεδειγμένης εμπειρίας σε συναφή επαγγέλματα (max 30 μόρια).

Για τους μηχανικούς (μέγιστος αριθμός μορίων 60) βάσει : α) διάρκειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (max 30 μόρια) και β) ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος ατομικού ή/και συζύγου (max 30 μόρια).

 

13. Θα υποβάλλω δικαιολογητικά εκτός από την αίτηση που θα γίνει μέσω internet;

Ναι. Θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο υποδοχής του ΤΕΕ στην Αθήνα (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως) τα εξής δικαιολογητικά:

Για τους άνεργους τεχνίτες : α) αντίγραφο επαγγελματικού διπλώματος ή άδειας επαγγέλματος. β) βεβαίωση εμπειρίας εργοδότη (εφόσον δηλώνεται), γ) αντίγραφο εκκαθ/κού εφορίας έτους 2012 και δ) ΥΔ ν.1599 κατά το υπόδειγμα της Πρόσκλησης.

Για τους Μηχανικούς α) αντίγραφο εκκαθ/κού εφορίας έτους και β) ΥΔ ν.1599 κατά το υπόδειγμα της Πρόσκλησης (προσοχή υπάρχει διαφορά στο κείμενο).

14. Τι είναι τα Μητρώα Ωφελουμένων και ΚΕΚ;

Το Μητρώο Ωφελουμένων είναι ο κατάλογος των ανέργων τεχνιτών και μηχανικών που δικαιούνται να λάβουν επιταγή κατάρτισης (voucher). H επιλoγή τους από το ΤΕΕ (μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής) θα γίνει με βάση τα αποτελέσματα της μοριοδότησης και του ελέγχου των δικαιολογητικών, καθώς επίσης την ύπαρξη ΚΕΚ ανά Διοικητική Περιφέρεια και το πλήθος των αιτήσεων των ωφελουμένων. Οι συμμετέχοντες στο Μητρώο Ωφελουμένων δεν θα υπερβούν στο σύνολο τους τα 4.900 άτομα, εκ των οποίων οι διπλωματούχοι μηχανικοί μπορεί να είναι έως 496 άτομα (ανά ειδικότητα μηχανικού έως 124 άτομα). Το Μητρώο ΚΕΚ είναι ο κατάλογος των δομών των ΚΕΚ που αποδέχονται να παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης προς τους ανέργους μέλη του μητρώου Ωφελουμένων, να οργανώσουν δηλαδή και να υλοποιήσουν τα προγράμματα κατάρτισης αυτής της δράσης, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. Για τις δομές των ΚΕΚ δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό.

 

15. Πώς και από πού θα παραλάβω την επιταγή κατάρτισης (voucher), εάν επιλεγώ;

Η επιταγή κατάρτισης, που εκδίδεται από το ΤΕΕ, είναι αυστηρά προσωπική για κάθε ωφελούμενο μέλος του Μητρώου Ωφελουμένων, γι αυτό και χορηγείται ΜΟΝΟ στον ίδιο τον ωφελούμενο, ο οποίος προσέρχεται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ να την παραλάβει επιδεικνύοντας υποχρεωτικά την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο ατομικό του έγγραφο, καθώς και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησης συμμετοχής του που φέρει τον προσωπικό του ΚΑΥΑΣ. Η παραλαβή του voucher θα γίνει από την έδρα του ΤΕΕ στην Αθήνα (Γραφείο Υποδοχής) και τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση (πίνακας 7 της Πρόσκλησης). Κάθε ενδιαφερόμενος στην αίτηση που θα υποβάλει θα δηλώσει από πού επιθυμεί να παραλάβει την επιταγή κατάρτισης του, εφ’ όσον επιλεγεί.

 

16. Πότε θα πάρω την επιταγή κατάρτισης, εάν επιλεγώ;

Οι επιταγές κατάρτισης χορηγούνται στους ωφελούμενους από το ΤΕΕ εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση των πινάκων κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.

Το ΤΕΕ δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εγγράφως ή ατομικά. Οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

 

17. Πώς θα κάνω εγγραφή σε ΚΕΚ;

Η εγγραφή σε ΚΕΚ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr. Κάθε ωφελούμενος, που έχει παραλάβει την επιταγή κατάρτισής του (training voucher) θα πρέπει να επιλέξει, από το Μητρώο ΚΕΚ, ένα ΚΕΚ και μέσα στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Για την επιλογή του ΚΕΚ και του προγράμματος κατάρτισης που επιθυμεί, ο ωφελούμενος έχει αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες ή/και τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα προσωπικά του κριτήρια.

 

18. Αρκεί η εγγραφή μου στο ΚΕΚ για να παρακολουθήσω το πρόγραμμα κατάρτισης που επέλεξα;

Οχι. Κάθε ωφελούμενος, αφού επιλέξει το ΚΕΚ που επιθυμεί και εγγραφεί σε αυτό μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, θα πρέπει να υπογράψει με το ΚΕΚ τη σχετική σύμβαση, πρότυπο της οποίας είναι αναρτημένο στην ειδική ιστοσελίδα. Κάθε ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να συνάψει συμβάσεις με περισσότερα του ενός ΚΕΚ συγχρόνως.

19. Πότε και πώς πρέπει να παραδώσω την επιταγή κατάρτισης στο ΚΕΚ;

Η επιταγή κατάρτισης είναι ατομική και ανήκει στον ωφελούμενο μέχρι το τέλος του προγράμματος που θα παρακολουθήσει. Κάθε ωφελούμενος φυλάσσει την επιταγή κατάρτισης που έχει παραλάβει από το ΤΕΕ μέχρι το τέλος της κατάρτισης του (θεωρία και πρακτική άσκηση), οπότε και την παραδίδει στο ΚΕΚ τη χρονική στιγμή που παραλαμβάνει από αυτό τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης της κατάρτισης του. Ο ωφελούμενος με την παράδοση στο ΚΕΚ της ατομικής επιταγής κατάρτισής του (voucher) που φέρει τον προσωπικό του αριθμό ΚΑΥΑΣ και έχει οικονομική αξία 4.240,00€, λαμβάνει από το ΚΕΚ αντίγραφο της «Απόδειξης Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών» αξίας ίσης με την αξία της επιταγής κατάρτισης που παρέδωσε. Η πρωτότυπη Απόδειξη παραδίδεται στο ΤΕΕ, προκειμένου αυτό να προβεί στην πληρωμή του ΚΕΚ.

20. Μέσα σε πόσο χρόνο πρέπει να ξεκινήσω αφού πάρω την επιταγή κατάρτισης;

Η επιταγή κατάρτισης ισχύει έως πέντε 5 μήνες από την ημερομηνία που κάθε ωφελούμενος θα την παραλάβει από το ΤΕΕ. Μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να ενεργοποιηθεί, άλλως ακυρώνεται. Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται, χωρίς καθυστέρηση και μέσα στο χρόνο ισχύος της επιταγής κατάρτισης, να επιλέξει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας το ΚΕΚ και το πρόγραμμα κατάρτισης, που επιθυμεί, και να συνάψει τη σχετική σύμβαση με το ΚΕΚ. Η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης γίνεται με την υποβολή από το ΚΕΚ της Δήλωσης Έναρξης του Τμήματος Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον Ωφελούμενο.

 

21. Ποιός και από πού εισπράττει το αντίτιμο της επιταγής κατάρτισης;

Το ΚΕΚ, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχε.

Η καταβολή του αντιτίμου των επιταγών κατάρτισης (vouchers) στα ΚΕΚ γίνεται από το ΤΕΕ, τμηματικά και σε δύο φάσεις ως εξής:

i.        Το 60% του ποσού της επιταγής κατάρτισης καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) και μετά την έκδοση της Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ για την έγκριση της ενδιάμεσης πληρωμής των ΚΕΚ.

ii.       Το υπόλοιπο 40% καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής απασχόλησης τουλάχιστον του 30% των καταρτισθέντων και μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ για την έγκριση πληρωμής και εξόφλησης των ΚΕΚ.

 

22. Ποιος πληρώνει στο Κ.Ε.Κ. το κόστος της κατάρτισης;

Το κόστος της κατάρτισης καταβάλλεται στο ΚΕΚ από το ΤΕΕ, δεν βαρύνει τον ωφελούμενο και αποτελεί μέρος της επιχορήγησης του ανέργου. Για τη συγκεκριμένη δράση το κόστος της κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται στο ποσό των 4.240€, δηλαδή στην αξία της επιταγής κατάρτισης (voucher) που εκδίδει το ΤΕΕ. Το ΚΕΚ ουδεμία άλλη αμοιβή δεν δικαιούται να αξιώσει από τον ωφελούμενο. Τα χρήματα που καλύπτουν το κόστος της κατάρτισης προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

 

23. Τι περιλαμβάνει το ποσό της επιταγής κατάρτισης;

Το ποσό της επιταγής κατάρτισης καλύπτει τις αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές των εκπαιδευτών των ΚΕΚ, τις αμοιβές των επιχειρήσεων με τις οποίες θα συμβληθούν τα ΚΕΚ για την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων, το εκπαιδευτικό υλικό, την ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στο εκπαιδευτικό επίδομα που θα πάρει κάθε ωφελούμενος και βαρύνει το ΚΕΚ καθώς και αναψυκτικά, εδέσματα, καφέ που θα προσφέρεται από τα ΚΕΚ στους εκπαιδευόμενους.

 

24. Έχασα την επιταγή μου. Τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση απώλειας επιταγής κατάρτισης που έχει χορηγηθεί, ο ωφελούμενος υποχρεούται να υποβάλλει εκεί από όπου (στην έδρα του ΤΕΕ στην Αθήνα ή σε ΠΤ/ΤΕΕ) παρέλαβε την απολεσθείσα επιταγή κατάρτισης, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Το ΤΕΕ προβαίνει στην άμεση ακύρωση της επιταγής κατάρτισης και χορηγεί στον ωφελούμενο σχετική «Βεβαίωση απώλειας» στην οποία μνημονεύεται ο ΚΑΥΑΣ, ο σειριακός αριθμός της, καθώς και τα όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της απολεσθείσας επιταγής κατάρτισης. Η διαδικασία συνεχίζεται με τη χρήση της βεβαίωσης αυτής.

 

25. Υπάρχει περίπτωση να διαγραφώ από το πρόγραμμα;

Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της επιχορήγησης της κατάρτισής του και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, κι επομένως από το πρόγραμμα κατάρτισης, η δε επιταγή κατάρτισης που δικαιούται, ακόμα κι αν έχει εκδοθεί, ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α)      εάν ο ωφελούμενος δεν προσέλθει στο ΤΕΕ να παραλάβει την επιταγή κατάρτισης εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση των πινάκων κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr,

β)      εάν το χρονικό διάστημα των 5 μηνών από την παραλαβή της επιταγής κατάρτισης παρέλθει άπρακτο, χωρίς να ενεργοποιηθεί η επιταγή κατάρτισης,

γ)       εάν ο ωφελούμενος τεχνίτης απολέσει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου ανέργου στα σχετικά μητρώα του ΟΑΕΔ.

δ)      εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών επί της συνολικής διάρκειας του προγράμματος κατάρτισης.

 

26. Θα αποκαλύπτονται τα ατομικά μου στοιχεία στο διαδίκτυο;

Όχι, σε καμία περίπτωση. Το ονοματεπώνυμο ή άλλα ατομικά στοιχεία των συμμετεχόντων στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr, ή οπουδήποτε αλλού.

Για την επικοινωνία και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο αριθμός που η αίτηση συμμετοχής κάθε υποψηφίου θα λαμβάνει αυτόματα από το σύστημα, ο οποίος ονομάζεται ΚΑΥΑΣ. Ο αριθμός αυτός θα αναφέρεται και στην επιταγή κατάρτισης (voucher), που θα παραλάβουν μόνο τα μέλη του Μητρώου Ωφελουμένων.

27. Πόσο διαρκεί η κατάρτιση;

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 400 ώρες και κατανέμεται σε θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση. Η διάρκεια του θεωρητικού μέρους και της πρακτικής άσκησης ποικίλουν ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης. Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, ενώ η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα. Η ημερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα. Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες. Το Πρόγραμμα Κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή/και σε εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις, με απαραίτητη ενημέρωση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr.

 

28. Μπορώ να διακόψω την κατάρτιση και να συνεχίσω μετά από κάποιο χρονικό διάστημα;

Όχι. Ο ωφελούμενος μπορεί όμως να απουσιάσει μέχρι το 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του Προγράμματος. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να απουσιάσει μέχρι το 20% επί της συνολικής διάρκειας του Προγράμματος αποκλειστικά εάν:

–                 είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με το ΚΕΚ,

–                 έχει αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή ο Ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στο ΚΕΚ σχετική βεβαίωση από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύθηκε,

–                 διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στο ΚΕΚ σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.

 

29. Δίνω εξετάσεις στο τέλος της κατάρτισης;

Όχι. Τα προγράμματα κατάρτισης της δράσης αυτής δεν οδηγούν σε εξετάσεις, αλλά σε υποχρεωτική απασχόληση του 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων. Οι καταρτιζόμενοι, όμως υποβάλλονται σε αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ή/και μετά την ολοκλήρωσή αυτού, όπως για παράδειγμα η δοκιμασία αυτοαξιολόγησης (multiple-choise test) επί του αντικειμένου κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση).

 

30. Είμαι ΜΜΜ, ΜΜ, ΗΜ, ΧΜ, μπορώ να διδάξω στα ΚΕΚ;

Οι εκπαιδευτές επιλέγονται από τους παρόχους κατάρτισης (ΚΕΚ), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της με αρ. 1.5188/οικ.3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στο «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του ΕΚΕΠΙΣ, βάσει της στατιστικής ταξινόμησης των επαγγελμάτων (κωδ. ΣΤΕΠ – 92.(πίνακας 4 της Πρόσκλησης).

 

31. Πόσα και ποιά άτομα έχει το κάθε Τμήμα Κατάρτισης;

Σε κάθε Τμήμα Κατάρτισης είναι δυνατόν να συμμετέχουν εκτός από τους ωφελούμενους, κατόχους επιταγής κατάρτισης και τρίτα φυσικά πρόσωπα. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων, ωφελουμένων και μη, σε κάθε Τμήμα Κατάρτισης κατά την έναρξη αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 άτομα και να μην υπερβαίνει τα 25 άτομα.

Τα ΚΕΚ θα συγκροτήσουν χωριστά Τμήματα Κατάρτισης για κάθε ομάδα ωφελουμένων (τεχνίτες και διπλωματούχοι μηχανικοί).

 

32. Πού θα γίνονται τα μαθήματα;

Τα ΚΕΚ που θα εγγραφούν στο Μητρώο ΚΕΚ μπορούν να υλοποιήσουν το θεωρητικό μέρος των προγραμμάτων κατάρτισης αποκλειστικά σε πιστοποιημένες δομές (κτίρια), ιδιόκτητες ή τρίτων. Ειδικά σε Νησιά, στα οποία δεν υπάρχουν πιστοποιημένες δομές, τα ΚΕΚ του Μητρώου μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης σε σχολικές αίθουσες που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. 9.16031/οικ. 3.2815/10.9.2009 (ΦΕΚ 1999/Β’/15.9.1999) ΚΥΑ, εφ’ όσον αυτές παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο.

Αντιθέτως, τα μαθήματα της πρακτικής άσκησης θα γίνονται σε επιχειρήσεις που θα επιλέξουν τα ΚΕΚ, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (κεφ. 5.6).

 

33. Πώς θα βρω επιχείρηση για την πρακτική άσκηση και υποχρεωτική απασχόληση;

Αυτή είναι αποκλειστική υποχρέωση των ΚΕΚ.

Ιδιαίτερα για την υποχρεωτική απασχόληση, κάθε ΚΕΚ καλύπτει τον όρο της υποχρεωτικής απασχόλησης, εφ’ όσον εξασφαλίσει την πρόσληψη και την απασχόληση διάρκειας τουλάχιστον 4 μηνών, για τουλάχιστον 100 ημερομίσθια πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον του 30% των συμμετεχόντων σε κάθε Τμήμα Κατάρτισης που θα συγκροτήσει.

Η πρόσληψη των καταρτισθέντων πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ολοκλήρωση της κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), η δε αναγγελία πρόσληψης (ΟΑΕΔ) πρέπει να υποβάλλεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας μέσα σε 5 ημέρες από την έκδοσή της.

Επίσης, όλα τα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της υποχρεωτικής απασχόλησης υποβάλλονται από το ΚΕΚ, το οποίο εξοφλείται από το ΤΕΕ μετά την ολοκλήρωση της.

34. Μπορώ να παρακολουθήσω την κατάρτιση σε ένα ΚΕΚ και να απασχοληθώ σε επιχείρηση που θα βρω μέσω ενός άλλου ΚΕΚ ;

Όχι. Κάθε ωφελούμενος συμβάλλεται (με τη σύμβαση που υπογράφει) με το ΚΕΚ που επιλέγει και για το πρόγραμμα που επιλέξει, τους όρους της οποίας δεσμεύεται να τηρεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, που περιλαμβάνει και την κατάρτιση (θεωρία & πρακτική) και την απασχόληση.

35. Πρέπει υποχρεωτικά να απασχοληθώ σε επιχείρηση για να πάρω το επίδομα;

Όχι. To TEE καταβάλλει το εκπαιδευτικό επίδομα στους καταρτιζόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωσή του (θεωρία και πρακτική άσκηση) και ανεξάρτητα από την υποχρεωτική απασχόληση.

36. Υπάρχει έλεγχος για την κατάρτιση και την υποχρεωτική απασχόληση;

Ναι. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος της υλοποίησης (επί τόπου ή και διοικητικά) και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται από την ΕΥΕ/ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας.

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης της υποχρεωτικής απασχόλησης γίνεται από το ΤΕΕ. Ο έλεγχος της υποχρεωτικής απασχόλησης είναι επιτόπιος και δύναται να πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις από Επιτροπές Ελέγχου, που ορίζει το ΤΕΕ.

πηγήhttp://www.alphafm.gr/archives/56409

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.