13.000 Ευρώ σε 7.000 Νέους Ηλικίας έως 35 ετών

περιεχόμενο

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται ο ΟΑΕΔ να προκηρύξει πρόγραμμα το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 35 ετών να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, με επιδότηση η οποία μπορεί να φτάνει στα €13.000.

Εκτός από την επιδότηση για την ανάπτυξη της επιχείρησης ο ΟΑΕΔ αναμένεται να χρηματοδοτήσει και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους νέους επιχειρηματίες. Έτσι λοιπόν, από το ποσό των €13.000, τα €10.000 αφορούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματική μονάδας και τα €3.000 στη συμβουλευτική υποστήριξη η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (ομαδική επιχειρηματική συμβουλευτική), υπηρεσίες καθοδήγησης, ενδυνάμωσης και επιχειρηματικής υποστήριξης, επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις – δράσεις αριστείας.

Μέσω του προγράμματος «Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων», προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στους άνεργους νέους οι οποίοι που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία. Τέτοιοι τομείς θεωρούνται οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, τα συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων, η ανακύκλωση, η παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, η ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγή/ παροχή υπηρεσιών, οι τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, τα προϊόντα βιοτεχνολογίας, τα προϊόντα για την προστασία του περιβάλλοντος, η εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής, η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές, η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης, η εξ’ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών, οι εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης κ.λπ.

Η διάρκεια της επιδότησης αναμένεται να διαρκέσει 12 μήνες. Η πρώτη δόση, ύψους €4.000, αναμένεται να καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα χρήματα σε δύο ισόποσες δόσεις, καταβαλλόμενες στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με όσες πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

•Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

•Να έχουν Ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

•Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

•Να είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

•Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά.

•Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και μέλη (με την προϋπόθεση ότι μετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο) Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.).

Κωστής Παντελής
Οικονομολόγος – Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Ερευνητής In Deep Analysis

Πηγή: indeepanalysis.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.