Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Διδακτορική Διατριβή στα Πληροφοριακά Συστήματα

περιεχόμενο

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συμμετέχουν στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα, καλούν τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στις ερευνητικές περιοχές που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω και αφορούν γνωστικά αντικείμενα μελών ΔΕΠ του Προγράμματος, να υποβάλουν αίτηση.

 • Επιχειρησιακή Έρευνα, εφαρμογές στο Μάρκετινγκ (Επιβλέπων Καθηγητής: Ανδρέας Γεωργίου)
 • Επιχειρησιακή Έρευνα μαρκοβιανές αλυσίδες και προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού (Επιβλέπων Καθηγητής: Ανδρέας Γεωργίου)
 • Financial Time Series Forecasting with Artificial Neural Networks(Επιβλέπων Καθηγητής: Αχιλλέας Ζαπράνης)
 • Πληροφοριακά Συστήματα για Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Πρωτόγερος)
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Πρωτόγερος)
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικό Management (Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Σουμπενιώτης)
 • Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) (Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Ταραμπάνης)
 • Ανάλυση / Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Ταραμπάνης)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Ταραμπάνης)
 • Επιχειρηματική Μοντελοποίηση και Αρχιτεκτονικές (Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Ταραμπάνης)

Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται για μια πρωτότυπη συμβολή σε ένα από τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 10 Ιανουαρίου 2014 στη Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον προηγουμένως έχουν τη σύμφωνη γνώμη προτεινόμενου Επιβλέποντα Καθηγητή:

 1. Έντυπη αίτηση στην οποία αναγράφεται το πεδίο έρευνας (το έντυπο παραλαμβάνεται από τη γραμματεία ή από το δικτυακό τόπο http://mis.uom.gr και http://www.uom.gr)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (με την αναγνώριση των τίτλων από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αν είναι από πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
 4. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) των ανωτέρω πτυχίων.
 5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από την γραμματεία ή από το δικτυακό τόπο http://mis.uom.gr και http://www.uom.gr).
 6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ ή TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – Department Code 78. Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια). Τα υπόλοιπα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας, θα προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από την αρχή που το εξέδωσε.
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου δημόσιου ασφαλιστικού φορέα.
 9. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.

Επίσης αίτηση μπορεί να υποβληθεί και σε άλλες ερευνητικές περιοχές, εφόσον ο/η αιτών/ουσα έχει εξασφαλίσει σύμφωνη γνώμη ενός μέλους ΔΕΠ από τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα και αφού συνεννοηθεί και ως προς την προτεινόμενη περιοχή, η οποία πρέπει να συνάδει με τις περιοχές που θεραπεύονται στο πρόγραμμα. Η ΕΔΕ θα ελέγξει τη συμμόρφωση όλων των αιτήσεων ως προς τη συνάφεια των προτεινόμενων περιοχών έρευνας.

 Πληροφορίες:

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η’, Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας), Εγνατίας 156, TK 540 06, Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310- 891514, Fax: 2310-891563, Ε-mail: misgrad@uom.gr
Internet: http://www.uom.grhttp://mis.uom.grhttp://misuom.blogspot.gr ,
Facebook: http://www.facebook.com/misuomTwitter: @mis_uom

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.