Αιτήσεις για το νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning

περιεχόμενο

Το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης eTwinning, για τα έτη 2015 – 2017. Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή. Θητεία: Από 1/9/2015 έως 30/06/2017 Πλήθος θέσεων: Τριάντα (30), με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην ενότητα «Κατανομή θέσεων»

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον τεσσάρων ημερίδων (workshops) ανά έτος σε κεντρικές πόλεις της περιοχής ευθύνης τους. Οργάνωση τουλάχιστον δύο διαδικτυακών τηλεκπαιδεύσεων ανά έτος με θέμα τη χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας του eTwinning, τη χρήση εργαλείων Web 2.0 και την οργάνωση συνεργατικών ποιοτικών προγραμμάτων eTwinning. Τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εκπονούν έργα στην περιοχή ευθύνης τους. Παρακολούθηση της προόδου των έργων που δημιουργούν τα σχολεία και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, στην περιοχή ευθύνης τους. Υποβολή σύντομης γραπτής έκθεσης ενεργειών ανά τετράμηνο στην Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (E.Y.Y.) της δράσης eTwinning. Συμμετοχή και υποστήριξη λοιπών δράσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) σε τοπικό επίπεδο. Απολογισμός προς την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) των ενεργών στο έργο στη διάρκεια της χρονιάς εκπαιδευτικών, της περιοχής ευθύνης τους. Οι πρεσβευτές που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθούν από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning διαδικτυακά και δια ζώσης.

Τα έξοδα μετακίνησης των πρεσβευτών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, καλύπτονται από το έργο eTwinning National Support Service και δεν προκαλεί δαπάνη στο Δημόσιο. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή θα αποτελέσουν τα παρακάτω:

1) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2) Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμων εκπαιδευτικών (συνυπολογίζοντας πιθανή προϋπηρεσία ως αναπληρωτή/τριας) τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

3) Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2) κατάλληλα τεκμηριωμένη (πτυχίο)

4) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (επιπέδου Α’). Για τις ειδικότητες ΠΕ19-20 δεν απαιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό

5) Τουλάχιστον δυο ολοκληρωμένες συνεργασίες eTwinning, διάρκειας 6 μηνών τουλάχιστον η κάθεμία, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών ετών (2012-3, 2013-14, 2014-15)

Κατανομή ανά περιοχές

ΑΤΤΙΚΗ (Α, Β, Γ και Δ Αθήνας ΑΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗ ,ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Αν. και Δυτ. Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία, Πέλλα, Κιλκίς ,Σέρρες , Χαλκιδική) 4

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Αχαΐα – Ηλεία Αιτωλοακαρνανία 2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Φωκίδα – Βοιωτία – Εύβοια Ευρυτανία – Φθιώτιδα 2

ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ Ροδόπη – Έβρος Καβάλα – Ξάνθη – Δράμα 2

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κορινθία – Αργολίδα Αρκαδία – Λακωνία – Μεσσηνία 2

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Φλώρινα – Καστοριά Κοζάνη – Γρεβενά 2

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τρίκαλα – Καρδίτσα Λάρισα – Μαγνησία 2

ΚΡΗΤΗ Ηράκλειο – Λασίθι Χανιά – Ρέθυμνο 2

ΗΠΕΙΡΟΣ  Ιωάννινα – Θεσπρωτία Πρέβεζα – Άρτα 2

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Δωδεκάνησα Κυκλάδες 2

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι παραπάνω θέσεις σύμφωνα με την κατανομή, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων διατηρεί το δικαίωμα επαναπροκήρυξης για συγκεκριμένες περιφέρειες. Διευκρίνηση: Θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που διαμένουν και υπηρετούν οργανικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία καταθέτουν αίτηση. Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης θα κατανείμει τις περιοχές ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν, με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται παρακάτω.

Ημερομηνίες Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:Έως 05/08/2015, ώρα 15.00.

Προθεσμία δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων: Έως 24/08/2015

Περίοδος υποβολής δικαιολογητικών και οριστικοποίησης αποτελεσμάτων από τους εκπαιδευτικούς που καλύπτουν τις θέσεις με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογίας: Έως 30/08/2015.

 

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός της προθεσμίας να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.etwinning.gr Με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία από κάθε ενδιαφερόμενο, θα υπολογιστούν αυτόματα τα μόρια κάθε αίτησης, σύμφωνα με τον «Πίνακα Κριτηρίων». Όλες οι αιτήσεις θα καταχωριστούν σε «Πίνακα Αξιολόγησης» σε φθίνουσα σειρά ως προς το σύνολο μορίων που έλαβε κάθε μία από αυτές. Ο «Πίνακας Αξιολόγησης» θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα http://www.etwinning.gr και θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέχρι την 27/08/2015. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων θα κληθούν όσοι έχουν επιλεγεί ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά (σπουδών, προϋπηρεσίας, ξένων γλωσσών, κλπ) πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν αποστείλει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρει στην αίτησή του ή τα αποστείλει εκτός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η θέση θα καλύπτεται αυτόματα από τον επόμενο στον πίνακα αξιολόγησης.

Τα τελικά αποτελέσματα επιλογής στο νέο εθελοντικό σώμα ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://www.eτwinning.gr
πηγή: diorismos.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.